prof. dr Mirosław Matyja


Politolog, ekonomista i historyk. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Bazylei. Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych na Université de Fribourg w Szwajcarii w 1998 r., w dziedzinie nauk humanistycznych na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie PUNO w Londynie w 2012 r. oraz w dziedzinie nauk społecznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2016 r.

Mirosław Matyja jest profesorem na Universidad Autonoma de Guadalajara w Meksyku oraz profesorem afiliowanym na PUNO w Londynie, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Kultury Mniejszości Narodowych. Autor i współautor 12 monografii i ponad 120 artykułów naukowych i popularno-naukowych w języku polskim, niemieckim i angielskim. Z zamiłowania alpinista i himalaista oraz badacz najnowszej historii Polski. Mieszka i pracuje w Szwajcarii, żonaty, ma dwóch bliźniaczych synów.

OBSZARY BADAWCZE

  • Projekt badawczy ZKMN PUNO: Wielokulturowość Wielkiej Brytanii, Polski Szwajcarii — projekt w fazie realizacji
  • Publikacja monografii: Szwajcarska demokracja szansa dla Polski? Wyd. PAFERE Warszawa. Monografia będzie przetłumaczona na język angielski i rozesłana do polityków i rządzących w Polsce i zagranica. Chodzi tutaj min. o propagowanie elementów demokracji bezpośredniej w krajach europejskich.
  • Publikacje na temat ZKMN PUNO M. Matyja, Wielokulturowość na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, Aspekt Polski“ 2016, nr 226, s. 6. M. Matyja, Polskie badania europejskiej wielokulturowości w Londynie, „Nasza Gazetka“ 2016, nr 4/296, s. 20-22.
  • Nawiązanie kontaktów w imieniu ZKMN PUNO z następującymi instytucjami:

– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (prof. Lech Zieliński)
– Uniwersytet M. Curie-Sklodowskiej w Lublinie (prof. Wojciech Sokół)
– Ukraińsko-Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Charkowie (prof. Lubov Zvanko)
– Ośrodek “Pogranicze – sztuk, kultur, narodów (Krzysztof Czyżewski)
– Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji Rozwoju Ekonomicznego PAFERE (Jan Kuban)
– Centrum Demokracji (Demokratiezentrum) w Wiedniu/ Austria.

ODZNACZENIE I WYRÓŻNIENIA

  • Nagroda pieniężna Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców Europy (UNICE) w Brukseli za popularyzację tej instytucji na forum europejskim – 1998
  • Nagroda pieniężna Instytutu Literackiego (Institut Litteraire) w Paryżu za publikacje na łamach czasopisma “Kultura” – 1999