prof. dr hab. Mirosław Matyja


Mirosław Matyja jest profesorem afiliowanym na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, gdzie jest członkiem Zakładu Kultury Politycznej i Badan nad Demokracja.

Politolog, ekonomista i historyk. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Bazylei.

Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych na Université de Fribourg w Szwajcarii w 1998 r., w dziedzinie nauk humanistycznych na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie PUNO w Londynie w 2012 r., w dziedzinie nauk społecznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2016 r. oraz w dziedzinie bankowości w Indian Management School and Research Centre w Mumbaju (Indie) w 2019 r.

Oprócz PUNO, Mirosław Matyja jest profesorem na Selinus University w Bolonii we Włoszech oraz na Indian Management School and Research Centre w Mumbaju w Indiach.

Jest również honorowym profesorem na Logos International University w Miami w USA oraz doktorem honoris causa na uniwersytecie w Lusace w Zambii.

Badacz funkcjonalności i dysfunkcjonalności demokracji bezpośredniej w Szwajcarii i zwolennik wprowadzenia w Polsce elementów tej wersji demokracji. Autor hasła polska semidemokracja. Badacz losów 2. Dywizji Strzelców Pieszych internowanej w Szwajcarii w latach 1940–1945. Autor licznych publikacji na ten temat. Twórca teorii wpływu lobbingu na proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Badacz funkcjonowania i regulacji sektora bankowego w państwach europejskich.

Członek rady naukowej międzynarodowego czasopisma TEHNIUM Social Sciences Journal.

Jest rowniez członkiem redakcji Aspektu Polskiego w Łodzi, redakcji Naszej Gazetki w Zurychu, zarządu rady programowej EuroPartner w Poznaniu.

Oprócz tego jest członkiem następujących organizacji:

  • ProLitteris, Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Zurych,
  • Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik, Bern,
  • Schweitzer Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Bern,
  • Association Polonaise de Autres Journalistes et Traducteurs en Europe A.P.A.J.T.E., Paryż.

Mirosław Matyja został m.in. uhonorowany Srebrnym Medalem «Labor Omnia Vincit» Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Autor i współautor ponad 20 monografii i ponad 300 artykułów naukowych i popularno-naukowych w języku polskim, niemieckim i angielskim z zakresu ekonomii, politologii i historii.

Z zamiłowania alpinista i badacz najnowszej historii Polski.

Mieszka i pracuje w Szwajcarii, żonaty, ma dwóch bliźniaczych synów.


Kontakt:

Zakład Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją
email: miroslaw.matyja@puno.edu.pl

OBSZARY BADAWCZE

  • Projekt badawczy ZKMN PUNO: Wielokulturowość Wielkiej Brytanii, Polski Szwajcarii — projekt w fazie realizacji
  • Publikacja monografii: Szwajcarska demokracja szansa dla Polski? Wyd. PAFERE Warszawa. Monografia będzie przetłumaczona na język angielski i rozesłana do polityków i rządzących w Polsce i zagranica. Chodzi tutaj min. o propagowanie elementów demokracji bezpośredniej w krajach europejskich.
  • Publikacje na temat ZKMN PUNO M. Matyja, Wielokulturowość na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, Aspekt Polski“ 2016, nr 226, s. 6. M. Matyja, Polskie badania europejskiej wielokulturowości w Londynie, „Nasza Gazetka“ 2016, nr 4/296, s. 20-22.
  • Nawiązanie kontaktów w imieniu ZKMN PUNO z następującymi instytucjami:

– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (prof. Lech Zieliński)
– Uniwersytet M. Curie-Sklodowskiej w Lublinie (prof. Wojciech Sokół)
– Ukraińsko-Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Charkowie (prof. Lubov Zvanko)
– Ośrodek “Pogranicze – sztuk, kultur, narodów (Krzysztof Czyżewski)
– Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji Rozwoju Ekonomicznego PAFERE (Jan Kuban)
– Centrum Demokracji (Demokratiezentrum) w Wiedniu/ Austria.

ODZNACZENIE I WYRÓŻNIENIA

  • Nagroda pieniężna Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców Europy (UNICE) w Brukseli za popularyzację tej instytucji na forum europejskim – 1998
  • Nagroda pieniężna Instytutu Literackiego (Institut Litteraire) w Paryżu za publikacje na łamach czasopisma „Kultura” – 1999