prof. dr hab. Elżbieta Perzycka


Pracuje jako profesor w Zakładzie Edukacji Informatycznej i Medialnej Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim. Oprócz swojej pracy badawczej i dydaktycznej, jest również ekspertem projektowym m.in. w programie Unii Europejskiej „HORIZON 2020”. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 20 zwartych publikacji, oraz kilkadziesiąt artykułów w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych. Z Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie współpracuje od 2015 roku, prowadząc zajęcia na seminarium doktoranckim oraz opracowując wnioski projektowe, w których partnerem jest PUNO – w tym m.in. projekt badawczy „TICASS”. Prof. Perzycka jest też opiekunem merytorycznym i promotorem dwóch doktorantek PUNO.


Kontakt:

Zakład Psychologii Stosowanej
email: elzbieta.perzycka@puno.ac.uk