mgr Paulina Szkolnik


Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Ken W Krakowie. Ukończyła specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju oraz terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. W trakcie jednolitych studiów psychologicznych, specjalność psychologia kliniczna i osobowości. W Polsce zdobyła doświadczenia pracując w poradniach oraz ośrodkach dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, gabinetach logopedycznych oraz w ośrodkach wsparcia terapeutycznego dla dzieci. Brała udział w licznych projektach oraz stażach. Cały czas rozwija swój warsztat pracy. Od 2017 roku prowadzi swoja praktykę w Wielkiej Brytanii. Związana z Polskim Centrum Terapii w Birmingham oraz Polish Psychologists Association. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami społecznymi i emocjonalnymi. Pracuje z polskimi rodzinami, zajmuje się kształtowaniem dwujęzyczności oraz relacjami w polskich rodzinach na emigracji. Prowadzi szkolenia, warsztaty dla specjalistów oraz rodziców.