mgr Mirosław Szcześniak


Studia licencjackie ukończył na Wydziale Ekonomicznym w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Warszawie, specjalność: Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Stopień magistra zarządzania, specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, uzyskał w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego w Warszawie na Wydziale Stosunków Gospodarczych i Zarządzania. Absolwent Seminarium Doktoranckiego w Zakładzie Psychologii Stosowanej  PUNO w Londynie 2014-2017. Od roku 2016 jest asystentem w Zakładzie Psychologii Stosowanej PUNO. Autor trzech książek i artykułów naukowych z zakresu zarządzania. Zakres zainteresowań naukowych i prowadzone badania, obejmują szeroko rozumiany obszar zarządzania organizacją. Kończy rozprawę doktorską na temat: „Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorczości w mikro firmach zarządzanych przez Polaków w Dystrykcie Lancaster w północno-zachodniej Anglii”.


OBSZARY BADAWCZE

 • Analiza konfliktów na przykładzie firmy X, działającej w hrabstwie Lancashire. Realizacja – styczeń 2016 roku, zaprezentowano je w książce „Szefie nie krzycz na mnie – porozmawiajmy.
 • Badania dotyczące efektywności procesu coachingu w organizacjach. Realizacja – styczeń 2017, zaprezentowano je w II wydaniu książki „Wyzwania Etyczne Coacha w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi”.
 • Badania dotyczące czynników wpływających na przedsiębiorczość Polaków zarządzających mikro firmami w Dystrykcie Lancaster. Realizacja kwiecień 2018. Badania zostaną przedstawione w rozprawie doktorskiej.

PUBLIKACJE

Konferencje Naukowe – wystąpienia
 • „Wkład polskich artystów i pisarzy w kulturę brytyjską po 1945 r.,” VI Konferencja kwietniowa PUNO, kwiecień 2016 – uczestnik.
 • „Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii” Konferencja Listopadowa PUNO, listopad 2016 – członek komitetu organizacyjno – programowego.
 • „Muzyka i muzycy polscy w Wielkiej Brytanii po roku 1945”, VII Konferencja kwietniowa PUNO, kwiecień 2017 – uczestnik.

 

Książki napisane i wydane
 • WYZWANIA ETYCZNE COACHA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI, Wydawnictwo Ementon, Warszawa 2015 r.
 • SZEFIE NIE KRZYCZ NA MNIE – POROZMAWIAJMY, Wydawnictwo Ementon, Warszawa 2016 r.
 • WYZWANIA ETYCZNE COACHA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI, wydanie II rozszerzone, Wydawnictwo Ementon, Warszawa 2017 r.

 

Artykuły naukowe
 • MOBBING, MOLESTOWANIE SEKSUALNE I KORUPCJA, JAKO NIEBEZPIECZNE ZJAWISKA PATOLOGICZNE WYSTĘPUJĄCE W MIEJSCU PRACY, Zeszyty Naukowe PUNO, Seria trzecia, nr 4, 2016 r.
 • ETHICS WITHIN BUSSINES – SOCIAL AND CULTURAL CONDYTIONING /Etyka w biznesie – uwarunkowania społeczne i kulturowe/, Kwartalnik: Zarządzanie Teoria i Praktyka , Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 16(2) ROK 2016.
 • SYSTEMATIC TOOLS OT HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN MODERN ENTERPRISES, /Systemowe narzędzia kierowania zasobami ludzkimi w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie/, Kwartalnik: Zarządzanie Teoria i Praktyka, Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 18(4) ROK 2016.ETYCZNE POSTEPOWANIE MENEDŻERA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM, Kwartalnik: Przedsiębiorstwo Przyszłości, Uczelnia Techniczno – Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Nr 4(29) październik 2016, Rok wyd. VIII.
 • CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁTOWANIE RELACJI PRZEŁOŻONY – PODWŁADNY, Studia Zarządzania i Finansów, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Nr 12/2017.
 • ZNACZENIE COACHINGU W NOWOCZESNYM ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI, Zeszyty Naukowe PUNO, Seria trzecia, Nr 5, 2017.
 • WIEDZA A KAPITAŁ LUDZKI W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI – ROZWAŻANIA TEORETYCZNE, Studia Zarządzania i Finansów, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Nr 13/2017.
 • ZNACZENIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI, Kwartalnik: Przedsiębiorstwo Przyszłości, Uczelnia Techniczno – Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, artykuł po recenzji, czeka na druk.
 • THE FUNCTIONING OF THE ENTREPRISE ON THE FREE MARKET, /Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na wolnym rynku/, Kwartalnik: Zarządzanie Teoria i Praktyka, Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, artykuł po recenzji, czeka na druk.
 • ZMIANY ORGANIZACYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE WARUNKIEM JEGO ROZWOJU, artykuł wysłany do recenzji do: Studia Zarządzania i Finansów, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
ODZNACZENIE I WYRÓŻNIENIA

 • Srebrny Krzyż Zasługi, za krzewienie kultury polskiej i działalność polonijną na emigracji, czerwiec – 2011 r.