mgr Mirosław Szcześniak


Studia licencjackie ukończył na Wydziale Ekonomicznym w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Warszawie, specjalność: Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Stopień magistra zarządzania, specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi, uzyskał w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego w Warszawie na Wydziale Stosunków Gospodarczych i Zarządzania. Absolwent Seminarium Doktoranckiego w Zakładzie Psychologii Stosowanej  PUNO w Londynie 2014-2017. Od roku 2016 jest asystentem w Zakładzie Psychologii Stosowanej PUNO. Autor trzech książek i artykułów naukowych z zakresu zarządzania. Zakres zainteresowań naukowych i prowadzone badania, obejmują szeroko rozumiany obszar zarządzania organizacją. Kończy rozprawę doktorską na temat: „Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorczości w mikro firmach zarządzanych przez Polaków w Dystrykcie Lancaster w północno-zachodniej Anglii”.


OBSZARY BADAWCZE

PUBLIKACJE
ODZNACZENIE I WYRÓŻNIENIA