mgr Magdalena Górka


Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 nauczyciel klasy maturalnej (GCSE) w Szkole Przedmiotów Ojczystych na Balham w Londynie, gdzie od 2009 roku pełni funkcję zastępcy kierownika. Od listopada 2008 roku Członek Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej Zagranicą. Studentka seminarium doktoranckiego PUNO, gdzie pisze pracę doktorską na temat zmian językowych. Interesuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego.