mgr Joanna Rachwał


Nauczyciel, pedagog, choreoterapeuta. Absolwentka Pedagogiki i Psychologii. Od roku 2012 zastępca kierownika Zakładu Badań nad Emigracją PUNO w Londynie. Słuchaczka seminarium doktoranckiego w Londynie. Rozprawa doktorska „Taniec jako forma terapii w wielokulturowym środowisku Londynu”. Z pochodzenia Noworudzianka. Animatorka wielu wydarzeń społeczno – kulturalnych, założyciel i choreograf dużej ilości zespołów młodzieżowych, działających przy ośrodkach kulturalnych, szkołach, przedszkolach. Scenarzysta, reżyser i choreograf między innymi Teatru Tańca działającego przy Miejskim Centrum Kultury oraz Teatrze imienia Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy Zdroju. W latach 2002 – 2006, choreoterapeuta, nauczyciel, wychowawca w Sanatorium Dziecięcym w Polanicy Zdroju. Za swoją działalność nagrodzona kilkoma dyplomami Ministerstwa Kultury oraz Sejmiku Dolnośląskiego. Od roku 2007 nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej na Balham.