mgr Jarosław Solecki

mgr sztuki, rzeźbiarz, asystent w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej IKE PUNO oraz kierownik działającego w Zakładzie Laboratorium Lingua-Brandingu. Ukończył Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska) oraz Course in Welsh and British history and its sources, Coleg Cambria- Yale, Wrexham (UK). Obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się m.in. videoartem, fotokolażem wykorzystywanym do animacji artystycznych, storytellingiem, grafiką komputerową oraz sztukami performatywnymi w przestrzeni publicznej. Prowadzi warsztaty plenerowe, photowalks oraz warsztaty na temat wykorzystywania wideo w naukach humanistycznych. Jest także stałym uczestnikiem fieldworkingu i shadowingu w zakresie szeroko pojętych studiów antropologii kulturowej. W ostatnim czasie brał udział m.in. w interdyscyplinarnych badaniach nad współczesnymi realizacjami folkloru i języka walijskiego oraz nad sposobami zachowania tożsamości narodowej Polaków na emigracji.
W kręgu jego zainteresowań badawczych pozostają środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym. Jest m.in autorem projektu z pogranicza sztuki krytycznej oraz antropologii kulturowej, który angażował grupę marginalizowanych mieszkańców Poznania. Akademia– bo taki tytuł nosił ów projekt – zadawała pytanie o role sztuki w życiu publicznym. Była również formą dociekania, na ile działania artystyczne mogą być pomocne w komunikacji społecznej, nawiązywaniu dialogu z Drugim, Innym, Obcym.
Przebywając od kilku lat na emigracji, zainteresował się ochroną praw człowieka, wolnością do wyrażania sądów o świecie oraz przynależności społeczno-kulturowej, zwłaszcza różnorodnych mniejszości. Brał m.in. udział w wielokulturowym City Calling Bham – Photowalk in Birmingham, którego celem było oswajanie przestrzeni industrialnych w krajobrazie miejskich aglomeracji oraz licznych spotkaniach środowiskowych i akdamickich.

Udział w projektach badawczych

  • TICASS: Technologies of Imaging in Communication, Art and Social Sciences”. Projekt finansowany w ramach Horyzontu 2020 Unii Europejskiej na podstawie umowy grantowej nr 734602 .
  • Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW. Projekt w ramach Narodowej Agencja Wymiany Akademickiej – program Nowoczesna Promocja Zagraniczna.
  • Palimpsest Maps w ramach Urban Legend – Festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej (Poznań 2009, Polska).

Udział w konferencjach oraz w zespołach programowo-organizacyjnych konferencji, sympozjów, wybór:

2019

  • TICASS Conference: “Spaces of Transfers and Visual Management of Human Mobility”, PUNO Londyn
  • Kazimierz Wierzyński. W 50. rocznicę śmierci poety – konferencja, PUNO, IBL PAN, Londyn (organizacja)

2017

  • Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, UMCS Lublin, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM Poznań, przy współudziale Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej, Lublin

2015

  • Nowe wersje starego. O tradycyjnym folklorze we współczesnym wydaniu, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Wrocławski