mgr Elżbieta Grabska-Moyle


Członek Zakładu Dydaktyki Polonijnej oraz nauczycielka w Polskiej Szkole w Luton i Dunstable. Zawodowo zajmuje się nauczaniem języka angielskiego i szkoleniem nauczycieli angielskiego jako obcego (CELTA). Interesuje się kulturą języka i gramatyką, metodyką nauczania języka polskiego uczniów polonijnych oraz szkoleniem nauczycieli. Do końca lat dziewięćdziesiątych pracowała jako asystent w Zakładzie Leksykologii i Kultury Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest współautorką Słownika poprawnej polszczyzny nie tylko dla młodzieży, Słownika gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego oraz Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, bierze udział w konferencjach naukowych, publikuje artykuły w wydawnictwach językoznawczych. Prowadziła liczne wykłady i warsztaty dla nauczycieli na konferencjach Polskiej Macierzy Szkolnej.

OBSZARY BADAWCZE

PUBLIKACJE
ODZNACZENIE I WYRÓŻNIENIA