mgr Elżbieta Grabska-Moyle


Członek Zakładu Dydaktyki Polonijnej oraz nauczycielka w Polskiej Szkole w Luton i Dunstable. Zawodowo zajmuje się nauczaniem języka angielskiego i szkoleniem nauczycieli angielskiego jako obcego (CELTA). Interesuje się kulturą języka i gramatyką, metodyką nauczania języka polskiego uczniów polonijnych oraz szkoleniem nauczycieli. Do końca lat dziewięćdziesiątych pracowała jako asystent w Zakładzie Leksykologii i Kultury Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest współautorką Słownika poprawnej polszczyzny nie tylko dla młodzieży, Słownika gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego oraz Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, bierze udział w konferencjach naukowych, publikuje artykuły w wydawnictwach językoznawczych. Prowadziła liczne wykłady i warsztaty dla nauczycieli na konferencjach Polskiej Macierzy Szkolnej.

OBSZARY BADAWCZE

 

Moje zainteresowania badawcze i przeprowadzane badania dotyczą:

 • metodyki nauczania języka polskiego jako drugiego w środowisku polonijnym
 • podręczników do nauczania języka polskiego jako drugiego w środowisku polonijnym
 • kształcenia nauczycieli języka polskiego jako drugiego w środowisku polonijnym
 • Leksykologia, leksykografia i kultura języka polskiego – działalność dydaktyczna i badawcza
 • Homonimia monogenetyczna rzeczowników polskich w świetle danych gniazdowych (nieukończona rozprawa doktorska)

PUBLIKACJE
Konferencje Naukowe – wystąpienia

 • Nowe wyzwania w nauczaniu polskiego. Konferencja Polskiej Macierzy Szkolnej, Londyn 2017
 • Między starym a nowym kanonem A-level. O czytaniu literatury spoza listy lektur. Konferencja Polskiej Macierzy Szkolnej, Canterbury2017
 • Co i kiedy planujemy w klasie A-level. Konferencja Polskiej Macierzy Szkolnej, Londyn 2016
 • mgr Beata Howe, mgr Elzbieta Grabska-Moyle, Podręczniki używane w polskich szkołach sobotnich. Wyniki ankiety, Sympozjum Podręczniki w polskich szkołach sobotnich, Zakładu Dydaktyki Polonijnej PUNO, Londyn 2016
 • W poszukiwaniu idealnego podręcznika. Omówienie podręczników przygotowanych dla uczniów szkół sobotnich (podręczniki M. Pawlusiewicz, Nowe tematy GSCE Polish, Włącz Polskę!), Sympozjum Podręczniki w polskich szkołach sobotnich, Zakładu Dydaktyki Polonijnej PUNO, Londyn 2016
 • Błędy popełniane przez uczniów A-level w dłuższych wypowiedziach pisemnych – działania nauczyciela. Konferencja Polskiej Macierzy Szkolnej, Londyn 2015
 • Program A-level u progu zmian. Spojrzenie praktyczne. Konferencja Polskiej Macierzy Szkolnej, Canterbury 2015
 • Gramatyka w polskich szkołach sobotnich. Oczekiwania uczniów, zamierzenia nauczycieli i rezultaty. II Kongres Dydaktyki Polonistycznej, Katowice 2015
 • Wykorzystanie tekstów literackich w przygotowaniach do egzaminów GCSE i A-level. Spojrzenie na zestaw lektur do egzaminu A2. Konferencja Polskiej Macierzy Szkolnej, Londyn 2011
 • Jak pracować z uczniami w klasie A-level? Konferencja Polskiej Macierzy Szkolnej, St Albans 2011
 • Doskonalenie technik czytania ze zrozumieniem Konferencja Polskiej Macierzy Szkolnej, Fawley Court 2009
 • Jak uczyć miłości do polszczyzny, czyli bycia dwujęzycznym? Warsztaty dla nauczycieli szkół sobotnich, Polska Szkoła w Luton, 2008
 • Problemy w rozwijaniu kompetencji językowej i socjokulturowej u dzieci i młodzieży świeżo przybyłych do Wielkiej Brytanii, III Konferencja naukowa sekcji glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol”, Kraków 2006
 • Błędy językowe. Konferencja Polskiej Macierzy Szkolnej, Londyn 2004

 

Artykuły naukowe
 • Gramatyka w polskich szkołach sobotnich. Oczekiwania i potrzeby uczniów a zamierzenia i działania nauczycieli [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Tom 1, Katowice 2016
 • Analiza gniazdowa jako metoda pomocnicza do opisu homonimii (na przykładzie etykiety i kompleksu), Poradnik Językowy 2000, zeszyt 7
 • „Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia leksykologii” Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesor Danuty Buttlerowej, Poradnik Językowy 1992 zeszyt 7
 • Podręczniki używane w polskich szkołach sobotnich. Wyniki badań (w przygotowaniu)
 • W poszukiwaniu idealnego podręcznika. Omówienie podręczników przygotowanych dla uczniów szkół sobotnich (w przygotowaniu)

 

Książki wydane

Współautorstwo:

 • Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2001
 • Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego Kraków 2001
 • Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny nie tylko dla młodzieży Warszawa 1995
ODZNACZENIE I WYRÓŻNIENIA

 • Złota Odznaka Polskiej Macierzy Szkolnej – 2010
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – 2015