mgr Edyta Nowosielska


Jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie doktorantką PUNO. Od wielu lat zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego (jpjo). W 2000 roku założyła pierwszą w Londynie prywatną szkołę jpjo, Polword. Prowadziła lektoraty języka polskiego w PON UJ w Londynie oraz na brytyjskim University College London, a od roku 2014 jest lektorem jpjo na Uniwersytecie w Cambridge. Jest współautorką serii e-booków do nauki jpjo „Polish Easy Books”, poradnika dla rodziców dzieci dwujęzycznych „Po polsku na Wyspach”, jak również autorką wielu artykułów na temat języka polskiego jako obcego oraz stanu szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii.  Wieloletni członek Stowarzyszenia Polskich Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego – Bristol.

Jej zainteresowania koncentrują się na glottodydaktyce, a zwłaszcza nowych trendach w nauczaniu jpjo.

OBSZARY BADAWCZE

 • Glottodydaktyka, poszukiwanie nowych metod nauczania języka polskiego jako obcego
 • Translatoryka oraz rozumienie metafory przez językoznawstwo kognitywne

PUBLIKACJE

Książki Napisane

 

Polish Easy Books – cykl trzech e-książeczek do nauczania języka polskiego jako obcego:

 • Wedding Speech in Polish or Roberto is Getting Married / Mowa weselna po polsku, albo Roberto się żeni
 • Polish Wedding and How to Survive It / Polskie wesele i jak je przetrwać
 • Christmas in Polish and How to Survive It / Boże Narodenie po polsku i jak je przetrwać
Konferencje Naukowe – wystąpienia
 • 2017 październik, Uniwersytet Opolski/Bristol „Bariery i pomosty w języku i kulturze”, ref.: Dzieci Trzeciej Kultury na Wyspach Brytyjskich,czyli Kto ty jesteś?  Polak mały…?
 • 2017 czerwiec, II Sympozjum ZDP PUNO, Londyn – II Sympozjum pt. Warsztat pracy nauczyciela polonijnego, ref. Dzieci Trzeciej Kultury w polskiej szkole sobotniej
 • 2016 wrzesień, Uniwersytet Toruński/Bristol, Toruń – Konferencja Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, ref. Kocham Polskę. Polska, język, kultura i sposób przekazu na kursie języka polskiego jako obcego. Prezentacja propozycji nowego podręcznika
 • 2016 czerwiec, Uniwersytet Katowicki, Katowice -VI Światowy Kongres Polonistów, ref. Stan obecny języka polskiego w WB, czyli jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
 • 2016 czerwiec, ZDP PUNO, Londyn – I Sympozjum pt. „Podręczniki w polskich szkołach sobotnich”, ref.: Język polski jako drugi. Planowanie lekcji języka polskiego z użyciem materiałów dydaktycznych do nauki jpjo
 • 2015 listopad, KUL, Lublin, konferencja pt. Nauczanie języków obcych – nowe czasy, stare problemy, ref. Oaza czy kolejna fatamorgana? Metoda Callana w nauczaniu języka polskiego
 • 2015 wrzesień, UCL SEESS, Londyn – konferencja z okazji stulecia istnienia SEESS UCL, pt. The Politics of Teaching and Learning Languages, ref. “Standing of the Polish Language in the UK”
 • 2014 sierpień – I Światowa Konferencja Callan Organisation, Cambridge, ref.: Transposing the Callan Method into Polish – the highs and lows
Konferencje Naukowe – uczestnictwo
 • 2000 wrzesień, Uniwersytet Śląski/Bristol, Cieszyn – Konferencja pt. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauce kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Teoria i praktyka
 • Wszystkie ww konferencje
Artykuły naukowe
 • 2017 Roczniki Humanistyczne, KUL Lublin, artykuł pt. Czytaj, śmiej się i ucz! E-book a tradycje polskie w nauczaniu jpjo.
 • 2017 KUL Lublin, Materiały pokonferencyjne (Nauczanie języków obcych. Nowe czasy, stare problemy), art.  Oaza czy kolejna fatamorgana, czyli nauczanie i uczenie się języka polskiego Metodą Callana
 • Materiaoy pokongresowe VI Światowego Kongresu Polonistów, art. Stan obecny języka polskiego w WB, czyli jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
 • 2016 Zeszyty Naukowe, PUNO, Seria Trzecia, Nr 4, 2016 Opis stanu języka polskiego w Wielkiej Brytanii od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej (2004–2016)
Artykuły popularno-nakukowe
 • Po polsku na Wyspach, Poradnik dla rodziców dzieci dwujęzycznych, red. K. Zechenter, artykuł pt. Mówić, nie mówić… Dwujęzyczność i korzyści