mgr Beata Howe


Kierownik Zakładu Dydaktyki Polonijnej PUNO i wykładowca na studiach podyplomowych Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską. Absolwentka anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz zawodowy, nauczycielka języka i literatury angielskiej w szkole średniej i w collegu.
Były researcher i doktorantka na Uniwersytecie Londyńskim pod kierownictwem naukowym prof. Eile. Przez przeszło 20 lat nauczycielka języka angielskiego oraz wykładowca na studiach dla nauczycieli w Carshalton i Merton College, a następnie jako asystentka w Canterbury Christ Church University. Wieloletni External Examiner języka polskiego w Leeds Metropolitan University. Członek zespołu w pisaniu programu nauczania j.polskiego Asset Languages dla Cambridge University. Współautorka Podstawy Programowej dla szkół polonijnych.
Nauczycielka j.polskiego jako obcego dla dorosłych. Prowadziła kursy A Level Polish oraz była założycielką i redaktorką pisma dla młodzieży szkół polonijnych Tygiel. Członek projektu unijnego, w kolaboracji z międzynarodową grupą pedagogów redagujących projekt Heuropa  – interaktywny, komputerowy program do nauczania języka polskiego dla dzieci i osὁb dwujęzycznych. Brała czynny udział w zajęciach tłumaczeniowych dla szkół w projekcie Stephen Spender Trust.
Wieloletnia wiceprezes Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granicą. Autorka konkursów czytania i konkursów recytatorskich. Wieloletnia dyrektor szkoły im. Prezydenta R. Kaczorowskiego.
Współautorka poradnika dla rodziców Po polsku na Wyspach, redaktorka słownika Business Polish, autorka artykułów na temat literatury emigracyjnej, artykułów na temat szkolnictwa polskiego za granicą w polskiej prasie w Wielkiej Brytanii oraz wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach dotyczących polskiej oświaty. Aktywnie współpracuje z ośrodkami oświatowymi w Niemczech i Danii.
Członek Chartered Institute of Linguists, Światowej Rady Badań nad Polonią.
Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem Pro Memoria oraz medalem z okazji 80. lecia PUNO.