mgr Adriana Górka


Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją kliniczną i resocjalizacyjną. Dyplomowany Mediator i Negocjator oraz Life Coach z dyplomem ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours). Od niedawna również absolwentka Seksuologii Społecznej na PUNO. Doświadczenie w Polsce zbierała pracując z osobami chorymi psychicznie i upośledzonymi umysłowo. Od lat pracuje z dziećmi i młodzieżą szkolną, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych. Od 2010 jest członkiem Polish Psychologists’ Association, gdzie udziela konsultacji psychologicznych, oraz British Psychological Society. W latach 2012 do 2013 roku była współkoordynatorką projektu Warsztatów w Polskich Szkołach Sobotnich. Współtwórczyni i współkoordynatorkaa projektu Szkoleń psycho-edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli w latach 2014-2015. Od 2015 roku dyżuruje w telefonie zaufania PCZS (Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego). Od 2015 roku pracownik naukowy PUNO, gdzie zajmuje się koordynowaniem studiów podyplomowych z Coachingu oraz pracą ze studentami. Od września 2016 do kwietnia 2017 zastępca kierownika Zakładu Psychologii Stosowanej. Od maja 2017 pełni funkcję Kierownika Zakładu Psychologii Stosowanej PUNO.

OBSZARY BADAWCZE

  • Rozpoczęcie badań dotyczących postaw Polaków wobec niepodległości (współtworzenie kwestionariusza)
  • W 2000-2001 przeprowadziłam badania wykorzystane w mojej pracy magisterskiej, badającej relacje miedzy doświadczaniem agresji a odczuwaniem empatii i relacjami z rówieśnikami. Przebadałam 147 osób, na terenie dużego i małego miasta. W badaniach posłużyłam się trzema technikami badawczymi : Kwestionariuszem CTQ – D.P Bernsteina i L. Finka; Kwestionariuszem stworzonym przez ówczesna studentkę psychologii Uniwersytetu Łódzkiego Ewelinę Kurczewską – dotyczącym wykrywania sprawców mobbingu. Trzecią z metod był Kwestionariusz KRE – A. Węglińskiego. Uzyskane wyniki nie potwierdziły części postawionych hipotez o tym, że dzieci i młodzież dotknięte przemocą są bardziej agresywne, a także o tym, że chłopcy są bardziej agresywni, niż ich rówieśniczki. Udało się natomiast potwierdzić hipotezę dotycząca tego, że na doświadczanie przemocy narażeni są częściej chłopcy niż ich rówieśniczki, a także o tym, że dzieci doświadczające przemocy w domu, przejawiają niższy niż inni rówieśnicy poziom empatii. Poziom wykształcenia rodziców nie miał wpływu na tendencje do stosowania przemoc psychicznej, ani znaczących różnic co do stosowania przemocy fizycznej. Istotny okazał się jednak niższy poziom wykształcenia na przyzwolenie do stosowania przemocy seksualnej.
PUBLIKACJE

Konferencje Naukowe – wystąpienia
  • Brexit and Polonia – Challenges facing the Polish Community during the process of Britain leaving the European Union

 

Konferencje Naukowe – uczestnictwo
  • Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii, PUNO

 

Artykuły popularno-nakukowe
  • Brexit and Polish children in the UK

 

Inne publikacje
  • Współczesne postrzeganie masturbacji