dr hab. n. med. prof. nadzw. PUM Maria Gańczak


Specjalista chorób zakaźnych i epidemio-logii. Pracuje w Zakładzie Epidemiologii i Zarządzania Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM) w Szczecinie. Prowadzi również wykłady w ramach współpracy z polskimi towarzystwami naukowymi oraz Państwowym Zakładem Higieny-Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego. Autorka 162 publikacji w czasopismach krajowych i w recenzowanych czasopismach zagranicznych, a także rozdziałów w dwóch monografiach i w 3 podręcznikach akademickich, w tym rozdziału dotyczącego narażenia zawodowego położnych na zakażenie HIV w podręczniku The Scientific Basis of Nursing (Science Publishers, 2011). Autorka podręcznika akademickiego Zawodowe zakażenia patogenami krwio-pochodnymi. Kierownik polskich i współwykonawca międzynarodowych projektów badawczych. Stażystka w Department of Community Medicine United Arab Emirates University, w Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja oraz w School of Population and Public Health, University of British Columbia. Recenzent prestiżowych polskich i międzynarodowych czasopism naukowych, członek kilku towarzystw naukowych oraz komitetów naukowych polskich i międzynarodowych konferencji. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe, m.in. przez European AIDS Clinical Society (EACS), jak również za osiągnięcia dydaktyczne. W latach 2009 -2011 r. współpracowała z International Healthcare Worker Safety Center w University of Virginia (USA) nad wprowadzaniem polskiej wersji komputerowego programu rejestracji ekspozycji zawodowych EPINet, którego jest współtwórcą. Od 2015 r. współpracuje z Komisją Europejską w zakresie upowszechniania szczepień przeciw grypie. Recenzent rekomendacji WHO dotyczących bezpiecznego sprzętu WHO guideline on the use of safety-engineered syringes for intramuscular, intradermal and subcutaneous injections in health-care settings. W 2014 r. została wybrana do Core Group of the Infectious Diseases Control Section, European Public Health Association (EUPHA).