mgr Katarzyna Karita


Jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku praca socjalna oraz Faculty of Social Science and Humanities, London Metropolian University na kierunku Public Administration (MPA). Obecnie uczestniczy w seminariach doktoranckich zarówno na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie oraz na wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytetu Gdańskiego.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na relacji podmiot- miejsce, tematyce imigracyjnej i emigracyjnej, problemach społecznych Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii ze szczególną koncentracją na zagadnieniach przemocy domowej i bezdomności.

Zawodowo pracuje jako pracownik socjalny w brytyjskich służbach społecznych, wspomagając rodziny w przezwyciężeniu trudności na etapie wczesnej interwencji. Jest również zatrudniona jako pracownik naukowy Zakładu Psychologii Stosowanej, PUNO. Bierze udział w licznych konferencjach w obszarze przemocy domowej, edukacji i psychologii. Jest uczestniczką zespołu badawczego: “Europeans in the Times of Brexit: The studies of Polish minority in United Kingdom”.

Współzałożyciel i dyrektor zarządzający Polish Centre Milton Keynes C.I.C i projektu edukacyjnego Polska Szkoła Sobotnia „Akademia Młodego Polaka” (do 2018 roku). Na przełomie 2015 i 2018 roku działała prospołecznie jako event manager i fundraising coordinator m.in. 2 finałów WOŚP i Polish Heritage Day. Obecnie aktywnie uczestniczy w projekcie pomocowym „CoronaHELPLINE”, który ma na celu emocjonalnie i praktycznie wspierać polską społeczność podczas pandemii COVID-19.