mgr Katarzyna Bzowska-Budd


Z wykształcenia socjolog, zawodowo zajmuje się dziennikarstwem. Od czterdziestu lat mieszka w Londynie, a od 1983 r. związana z „Dziennikiem Polskim”, przez dziesięć lat redaktor naczelny pisma. Stały felieton „Prasowite zdziwienia”, ukazywał się w „Dzienniku Polskim”, a obecnie, po zamknięciu codziennego wydania gazety w lipcu 2015 r., jest drukowane w „Tygodniu Polskim”. Także stale ukazuje się jej rubryka dotycząca Wielkiej Brytanii, podpisywana pseudonimem Julita Kin. Współpracowała z szeregiem pism wychodzących w Polsce i zagranicą, m. in.: wydawanymi w Londynie: „Gazetą Niedzielną”, „Rzeczypospolitą Polską” (miesięcznik rządu RP na uchodźstwie), „Gońcem Polskim”; nowojorskim „Nowym Dziennikiem”, wrocławską „Odrą”, „Życiem Warszawy”. Jej artykuły drukowane były także w paryskiej „Kulturze”, „Tygodniku Solidarność”, „Polityce”, „Rzeczpospolitej”. W „Zeszytach Naukowych PUNO” nr 8/2020 ukazały się jej dwa teksty: „Dlaczego brexit? Naukowcy szukają odpowiedzi” oraz recenzja książki „Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk”. Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894–1969), red. Beata Dorosz (Warszawa 2019). Jest członkiem redakcji „Pamiętnika Literackiego”, wydawanego przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, a od 2018 r. sekretarzem redakcji. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianych badań opinii publicznej, zwłaszcza w obszarach brytyjskiej polityki oraz percepcji polityki w mediach właśnie skończyła pisać książkę zatytułowaną „Brexitania, czyli coraz mniej zjednoczone królestwo”. Inne zainteresowania badawcze to literatura emigracyjna – pracuje nad rozdziałem do książki poświęconej Związkowi Pisarzy Polskich za Granicy, poświęconego historii tej organizacji w latach 1970-2020. Planuje wydanie zbioru recenzji książek pisarzy emigracyjnych lub książek dotyczących emigracji, które drukowała w różnych czasopismach, wydawanych zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. Praca również nad książką poświęcona młodocianym „żołnierzom wyklętym”, która działała w Tarnowskich Górach w latach 1946-1947. Ma zebrane materiały w IPN oraz wywiad z jednym z uczestników konspiracyjnej organizacji.