mgr Justyna Kulczyk


Zastępca Kierownika Zakładu, w trakcie przewodu doktorskiego w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Seksuolog Kliniczny (SWPS w Sopocie). Pedagog resocjalizacji (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Liczne staże kliniczne, m.in. w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS w Warszawie, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, w Zakładzie Karnym w Malborku. Ukończone kursy, m.in. “Understanding Anxiety, Depression and Cognitive Behavioral Therapy” (University of Reading); “Sprawcy przestępstw seksualnych. Schemat konceptualizacji sprawy w kategoriach poznawczych” (Uniwersytet Jagielloński); „Specyfika postępowania karnego w przypadkach przestępstw seksualnych” (Uniwersytet Jagielloński). Członek Polish Psychologists’ Association oraz Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Autorka publikacji naukowych z zakresu seksuologii. Zakres zainteresowań i prowadzone badania naukowe mieszczą się w obszarze szeroko rozumianej seksuologii klinicznej oraz sądowej, psychopatologii oraz dysfunkcji w relacjach partnerskich.
OBSZARY BADAWCZE

 • Analiza porównawcza funkcjonowania osób w związkach partnerskich heteroseksualnych (kohabitacyjnych) oraz w związkach małżeńskich z uwzględnieniem obszaru funkcjonowania seksualnego w tym satysfakcji seksualnej, a także korelatów osobowościowych, poziomu empatii i stylów przywiązaniowych.
 • Analiza statystyczna badań prowadzonych na PUNO związanych z samopoczuciem Polaków w związku z Brexitem.
 • Dwuletnie badania dotyczące zachowań i relacji społecznych osób skazanych za wykorzystywanie seksualne osób poniżej 15 roku życia.

PUBLIKACJE

Konferencje Naukowe – wystąpienia
 • 2014 r. Bydgoszcz, XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia w zmieniającym się świecie”. Wystąpienie, pt. Analiza porównawcza relacji między rodzeństwem adolescentów na różnych etapach edukacji szkolnej a percypowane postawy rodzicielskie.
 • 2013 r. Gdańsk, XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, pt. „Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego”. Wystąpienie, pt. „Relacje między rodzeństwem młodzieży licealnej a percypowane postawy rodzicielskie”.
 • 2012 r. Poznań, Ogólnopolska konferencja Płeć – między ciałem, umysłem i społeczeństwem pod hasłem „Pełnienie ról rodzinnych i zawodowych a płeć”. Wystąpienie, pt. „Andrygoniczność w zachowaniach społecznych”.
 • 2011 r. Bydgoszcz, Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Psyche – Ciało – (Nie) świadomość. Wystąpienie, pt. „Psychospołeczne relacje interpersonalne a zachowania przestępcze na tle seksualnym”.
 • 2010 r. Bydgoszcz, Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Psyche – Ciało – Całość. Wystąpienie, pt. „Terapia pedofila – czy to skuteczne?”
Konferencje Naukowe – uczestnictwo
 • 2012 r. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, IV Studencka Konferencja Naukowa, pt. „Seksualność człowieka – wokół przemian” rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.
 • 2011 r. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, III Studencka Konferencja Naukowa, pt. „Seksualność człowieka – nadużycie, diagnoza, terapia” rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.
Artykuły naukowe
 • Kulczyk, J. (2016). Empatia i styl przywiązania w kontekście bliskich związków młodych dorosłych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 20, s.89-104.
 • https://czasopisma.uni.lodz.pl/FoliaPsychologica/article/view/1674
 • Kulczyk J. (2011). Czy pedofilia jest nieuleczalna? Rozprawa nad współczesnymi metodami terapeutycznymi, [W:] J. Lessing-Pernak, I. Laskowska, A. Kobieracka, E. Wyrzykowska, Psyche – Ciało – Całość, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.