dr Justyna Gorzkowicz


Doktor nauk humanistycznych, antropolog kulturowy ze specjalnością literaturoznawczą, krytyk artystyczny. Wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej, Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie oraz zastępca kierownika Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej. Studia w Polsce na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Katedra Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej – pogranicza antropologii literatury i filozofii). Jest autorką wielu artykułów naukowych, w tym także o sztuce (m.in. tekstów kuratorskich). Dyrektor Biura Promocji i PR Polske Filmdager (festiwalu filmowego, kultury i sztuki polskiej na emigracji, Norwegia, edycja 2017). Od kilku lat jest stałym uczestnikiem fieldworkingu oraz shadowingu, prowadząc badania jakościowe na temat różnorodnych form zachowania tożsamości kulturowej (ujęcie geopoetyckie).  Uczestniczka kursu akademickiego z antropologii social mediów na University College London (UCL), prowadziła badania nad kulturowymi aspektami korzystania z mediów społecznościowych. Obecnie współpracuje z „Biuletynem Polonistycznym” w IBL PAN (Warszawa) jako konsultant do spraw popularyzacji nauki i działalności marketingowej w mediach społecznościowych oraz – z ramienia PUNO- jako Redaktor-Koordynator.

Członkini European Association of Social Anthropologists

OBSZARY BADAWCZE

Prowadzi badania interdyscyplinarne w zakresie:

 • szeroko rozumianej geohumanistyki, antropologii kulturowej, etnografii, literatury oraz sztuki (konotacje między słowem– obrazem – „językiem” filmu a kontekst geograficzny związany z tożsamością narodową – ujęcie geopoetyckie)
 • twórczości Stanisława Vincenza oraz Kornela Filipowicza
 • wielopoziomowości odbioru dzieł artystycznych (estetyka audiowizualności)
 • człowiek i jego wieloaspektowy dialog z tradycją
 • odmiany współczesnego folkloru (inspiracje w sztuce, rękodzielnictwie oraz życiu codziennym)
 • wariantywność kultury polskiej na emigracji
 • zagadnienia z kręgu posthumanistyki oraz antropologii współczesnej sztuki, literatury oraz social mediów
 • wizualizacja badań naukowych,wykorzystywanie nowych mediów w szkolnictwie wyższym
 • autorka koncepcji antropologii lingua-brandingu oraz wykorzystania jej narzędzi do promocji nauk humanistycnzych
Udział w projektach badawczych
 • TICASS: Technologies of Imaging in Communication, Art and Social Sciences”. Projekt finansowany w ramach Horyzontu 2020 Unii Europejskiej.
 • Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW. Projekt w ramach Narodowej Agencja Wymiany Akademickiej – program Nowoczesna Promocja Zagraniczna.
 • BARNA I ØKOLAND – del 1; „Barna på Kråkerøy” („Dzieci w Ekolandzie” cz.1., „Dzieci w Kråkerøy”) dr Magdaleny Tutki-Gwóźdź (Art Council Norway, Fredrikstad

PUBLIKACJE
Autorka publikacji naukowych, rozdziałów w monografiach oraz publikacji popularnonaukowych. Wybrane druki:

O Kornelu Filipowiczu
 • W poszukiwaniu antagonisty. O wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza, Pewne Wydawnictwo, Kielce 2018
 • Literacki światoobraz Kornela Filipowicza. O wolności, nadziei oraz śmierci w kontekście egzystencjalizmu francuskiego, w: Czasoprzestrzenie, red. A. Lniak, seria wyd. „Amor Fati” 1(9)/2018
 • Wobec przyrody i dzieł sztuki. O Kornelu Filipowiczu opowiada Justynie Gorzkowicz syn pisarza – Marcin Filipowicz, „Akcent” 2 (2018)
 • „Mój mąż Kornel”- Maria Próchnicka-Filipowicz, „Odra” 7-8/2013
 • Wisława Szymborska – między życiem, literaturą, sztuka a drugim człowiekiem, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 2 (111) 2012
O Stanisławie Vincenzie
 • Syrojidzkie perypetie Kudila, czyli o bajce magicznej, Bogu i polityce w ujęciu Stanisława Vincenza, w: Baśń we współczesnej kulturze. Niewyczerpana moc baśni: literatura – sztuka – kultura masowa, red. K. Ćwiklak, T. 1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014
 • O historii Hucułów, ich tradycji muzycznej oraz Huculszczyźnie Stanisława Vincenza, w: Przestrzeń kulturowa Słowian, red. M. Sidor, T. II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
 • „Jak pocisk ukształtowany, wprawiony w ruch, po przebyciu pewnej linii dalej dąży, tak i teraźniejszość, całkowicie sformowana, wprawiona w ruch przez przeszłość” – o przygodzie ze Stanisławem Vincenzem, w: Archiwum Stanisława Vincenza (1888–1971), „Vincenz.pl” 2013, link…, [28.11.2017]
 • „Słowiańska Atlantyda”. O Huculszczyźnie Stanisława Vincenza na podstawie symboliki fłojery w „Syrojidach”, „Gadki z Chatki” nr 94 2011
 • Traktat o wynaturzonej idei. „Syrojidy” Stanisława Vincenza, w: Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, red. M. Troll, A. Warchalska, Oficyna Wydawnicza Wierchy i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011
 • „Ciche człowieczeństwo ponad „ja” ponad śmierć”. O idei wspólnotowej Stanisława Vincenza, w: „Portal Vincenzowski – naukowe podejście do tematyki karpackiej” 2010, link…, [27.11.2017]
Teksty interdyscyplinarne (nauki o kulturze, antropologia literatury)
 • Architektura wyobrażona. 80 lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, red. J. Gorzkowicz, wstęp. E. Kącka, PUNO Press, Londyn 2019
 • Geopoetyka regionu walijskiego na przykładzie współczesnych realizacji folkloru, „Zeszyty Naukowe PUNO”, Londyn 2019 (7), s. 123
 • Festiwale dziś. O sposobach zachowania tożsamości narodowej Polaków na emigracji w perspektywie geohumanistycznej, w: Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, red. K. Smyk, Lublin [złożone do druku Wydawnictwo UMCS, 2019]
 • Czterdzieści jeden układów współrzędnych. O poezji Jarosława Kapłona, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 1 (130) 2017
 • Czy slamer jest współczesnym wagantem? Praktyki performansu poetyckiego wobec tradycji średniowiecznych, w: Slam, czyli najlepszy poeta nie wygrywa, red. A. Kołodziej, projekt Fundacji Liternet i Katedry Performatyki UJ oraz Stowarzyszenia Nowa Mina Kultury, Internet/Kraków 2013
 • Gdy pasja staje się życiem, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 1 (114) 2013
 • Opowieść o żydowskim Zamościu, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 3(104) 2010
 • Słów kilka na marginesie wierszy Zbigniewa Herberta, „Literat Krakowski”, Kraków 2009
O sztuce (w tym teksty kuratorskie)
 • Atomy Praktikera, [katalog wystawy zorganizowanej z okazji 37. edycji Konkursu im. Marii Dokowicz], Wydawnictwo UAP, Poznań 2018
 • (Nie) miejsca . Hipoteza całości, [katalog monograficzny: M. Piestrak, Nie- miejsca – hipoteza całości], Assembly Foundation, Poznań 2017
 • Sztuka Roberta Kuśmirowskiego jako transdyscyplinarna refleksja nad współczesnością, w: Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności, red. J. Gazda, S. Ruchała, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014
 • Gra w klasy Sławomira Tomana, [katalog: S. Toman, Suma rozłączna], Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny UMCS, Lublin 2014
 • Wystawa obrazów Sławomira Tomana w Zamościu, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 4 (121) 2014
 • Między wiekiem XIX a XXI. Pytanie o formułę dyskursu dekadenckiego we współczesnej sztuce polskiej, w: Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm – kultura wyczerpania?, red. E. Starzyńska – Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk, Wyd. Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013
 • Antidotum, Galeria „Drugie Piętro – Strefa Sztuki”, Zamość 2013
 • Idea vanitas w sztuce Roberta Kuśmirowskiego, w: Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja, red. A. Jarmuszkiewicz i J. Tabaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012
 • Falsyfikaty Macieja Kuraka, czasopismo kulturalne internetowe „Popmoderna”, dział szuka, 2012, link…, [27.11.2017]
 • „Ultima thule” Marcina Kowalika, czasopismo kulturalne internetowe „Popmoderna”, dział szuka, link…, [27.11.2017]
 • „Zlepy” rzeczywistości, w: M. Pich, Still & Life exhibition, Galeria „Siłownia”, Poznań 2012
 • „W Range Roverze można się zakochać – jak w przygodach Jamesa Bonda.” – wywiad z Maciejem Stępińskim, czasopismo kulturalne internetowe „Popmoderna”, dział szuka, 2012, link…, [27.11.2017]
 • Wywiad z Konradem Pustołą, czasopismo kulturalne internetowe „Popmoderna”, dział szuka, 2012, link…, [27.11.2017]
 • Antidotum albo drugi stopień do normalności. Malarstwo Pauliny Karpowicz, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 4 (113) 2012
 • „Faza lustra” – najnowszy cykl obrazów Marcina Kowalika, [katalog: M. Kowalik, „Faza lustra” ], Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków 2012
 • Przedmioty i pop-art. Ponowoczesność w malarstwie Sławomira Tomana, czasopismo kulturalne internetowe „Popmoderna”, dział szuka, 2012, link…,[27.11.2017]
 • Granice percepcji. O malarstwie Marcina Kowalika, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 1 (110) 2012
 • W kręgu malarstwa młodych, Galeria „Drugie Piętro – Strefa Sztuki”, Zamość 2011, link…, [27.07.2012, art. dostępny: link…, [28.11.2017 ]
 • Fotografia – „przenośna walizka obrazów”, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 4(109) 2011
 • „Sztuka w przerwie” Zamość 2011. W poszukiwania tożsamości współczesnego świata, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 1(106) 2011
Reportaże, wywiady terenowe
 • Wokół sztuki w miejscach śmierci. Rozmowa z Profesor Haliną Taborską, „Biuletyn Polonistyczny”, wywiad dostepny link…, [18 June 2019]
 • Polskie Dni Filmowe, czyli oswajanie pędzącej lokomotywy, „Libertas” 2017, link…, [28.11.2017]
 • Kubuś Puchatek, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 2 (131) 2017
 • „Polacy nie gęsi…” swoje filmy mają, „Polish Connection” nr 2 (21) 2017
 • Opowieści walijskie, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 2 (127) 2016
 • Zdjęcie prawie rodzinne, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 1(126) 2016
 • „Tęsknota, nostalgia za krajem jest rodzajem potencjału, który można wykorzystać do tego, żeby coś stworzyć”, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 4 (129) 2016
 • Changeover, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 3 (124) 2015
 • Z serca Wielkiej Brytanii, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 2 (123) 2015
 • Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Polakach w Wielkiej Brytanii, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” Nr 1 (122) 2015
KONFERENCJE – uczestniczka konferencji naukowych, sympozjów, spotkań środowiskowych

2019

 • Możliwości wykorzystania antropologii lingua-brandingu w promocji nauk humanistycznych, Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki, IBL, Warszawa
 • Literaturoznawstwo architektoniczne. Miejsce i tożsamość (The architectural literary studies: place and identity), PUNO – IBL PAN, Londyn
 • No Budget Show 11, „AKETOKSYD – czynnik kreatogenny”, Kazimierz Dolny
 • TICASS Conference: „Spaces of Transfers and Visual Management of Human Mobility”, PUNO Londyn
 • „Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej / Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk”. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęconą życiu i twórczości Kazimierza Wierzyńskiego w 50. rocznicę śmierci poety, PUNO – IBL PAN, Londyn

2018

 • I Kongres Organizacji Polonijnych w Wielkiej Brytanii, Polish Centre Shrewsbury, University Centre Shrewsbury (UK)
 • W obrazie, interdyscyplinarna konferencja naukowa w ramach cyklu konferencyjno-wystawienniczego O obrazie 1-4, KUL,  Kraków
 • Nowe media w edukacji uniwersyteckiej. Przykład Wielkiej Brytanii, w ramach sympozjum Promocja humanistyki – pojęcia, problemy, metody…, IBL PAN, Warszawa
 • Social media w promocji humanistyki. IBL PAN, Warszawa
 • Kongres Kompetencji Cyfrowych, Kometa Sieci Edukacji Cyfrowej, Tarnów

2017

 • Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, UMCS Lublin, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM Poznań, przy współudziale Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej, Lublin

2015

 • Nowe wersje starego. O tradycyjnym folklorze we współczesnym wydaniu, konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Wrocławski

2012

 • Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm – kultura wyczerpania?, w ramach Festiwalu Filozofii – tożsamość europejska a przewartościowanie wartości, Edycja „5”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Baśń we współczesnej kulturze, konferencja międzynarodowa, UAM, Poznań
 • Przetrwanie – przemijanie, konferencja ogólnopolska, UP, Kraków
 • Przestrzeń kulturowa Słowian, konferencja międzynarodowa, KUL, Lublin
 • Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja?, konferencja ogólnopolska, UJ, Kraków

2011

 • Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności, konferencja, UŚ, Katowice
 • Kopiuj/wklej, ogólnopolska debata międzyśrodowiskowa w ramach wydarzenia artystyczno-literackiego Sztuka w przerwie, Edycja „5”, Zamojski Dom Kultury, Dizzylabel, Zamość

2010

 • Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, konferencja międzynarodowa, UJ, Kraków
ODZNACZENIE I WYRÓŻNIENIA

 • I Nagroda w Konkursie „Biuletynu Polonistycznego” i IBL PAN na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej
 • Wyróżnienie Rektora KUL za pracę magisterską
 • Wyróżnienie Rektora KUL za pracę licencjacką
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Bolesława Leśmian
 • Stypendium twórcze Prezydenta Miasta Zamościa