prof. dr hab. Halina Taborska


HALINA TABORSKA, prof. dr hab. W latach 1966-1998 pracownik dydaktyczny i naukowy wyższych uczelni w Londynie w dziedzinie estetyki, historii sztuki i historii idei oraz teorii i praktyki wspłczesnej sztuki publicznej. W latach 1975 – 1982 guest speaker i profesor wizytujący w ponad dwudziestu amerykańskich instytutach naukowych i uniwersytetach, m.in. w: Harvard University i City University of New York Graduate Center. W latach 1971-72, 80 wykłady w Oxford University na temat sztuki rosyjskiej i radzieckiej.
W latach 1998 – 2011 współpracowała z uczelniami polskimi jako profesor uczelniany, etatowy lub wizytujący. Były to: Europejska Akademia Sztuk, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Uniwersytet Warszawski – Instytut Historii Sztuki, Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – Instytut Kultury i Komunikowania oraz warszawska Akademia Sztuk Pięknych – Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej Do kadry akademickiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie dołączyła w roku 2002. W latach 2002 – 2006 kierowała Zakładem Współczesnej Kultury Brytyjskiej, od 2007 jest dyrektorem Instytutu Kultury Europejskiej tejże uczelni; w latach 2008-2011 była prorektorem, a od lipca 2011 do września 2018 rektorem PUNO.
Od roku 1995 głównym obszarem jej badań są instytucje kultury i ich rola w rewitalizacji miast europejskich, sztuka monumentalna upamiętniająca ofiary cywilne drugiej wojny światowej w Europie oraz współczesna sztuka publiczna europejskich metropolii i sposoby jej funkcjonowania w nowych lub regenerowanych zespołach architektoniczno-urbanistycznych. Publikacje książkowe z tego zakresu: Współczesna sztuka publiczna. Dzieła i problemy, Warszawa 1996; Current Issues in Public Art, London 1998; Contemporary Public Art and Architecture, London 1999; Nowy Londyn – miasto i jego sztuka publiczna, Londyn 2004; Miasto, które nie zginęło, Ludność cywilna Warszawy 1939-1945 i pomniki jej poświęcone, Warszawa 2014 oraz ponad 50 rozpraw i artykułów poświęconych tej tematyce.

Zmarła 11 stycznia 2021 roku.