mgr Halina Stochnioł


Magister polonistyki. Od stycznia 1990 r. mieszka w Londynie.
Pracę w Szkole Sobotniej Przedmiotów Ojczystych w Londynie rozpoczęła w 1993 r. Od roku szkolnego 2003/04 uczy klasy na poziomie A Level (klasy zdające egzamin maturalny z języka polskiego jako obcego). 29.06.2019 zakończyła 27-letnią pracę w szkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży im. Tomasza Arciszewskiego w Londynie.
Od 1995 r pracuje w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, obecnie na stanowisku sekretarza Uczelni. Pełniła funkcję zastępcy kierownika Zakładu Dydaktyki Polonijnej PUNO, obecnie jest członkiem Zakładu. Jest współautorką poradnika dla rodziców „Po polsku na Wyspach”, wydanego przez PUNO w 2016 r.
W 2002 r. została zatrudniona przez Assessment and Qualification Alliance Examination Board (AQA) na stanowisku Principal Examiner (obecnie Lead Assessment Writer) GCSE Polish dla testu ze słuchania – jest autorką testów i egzaminatorką. W roku szkolnym 2006/2007 została powołana przez AQA na stanowisko Chief Examiner.
Jest członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie (http://www.polskamacierz.org) i wiceprezesem tej organizacji. Jest członkiem Komisji wydawniczej PMS, pracowała w zespole oceniającym materiały do podręcznika na poziomie GCSE pt. „Nowe Tematy”, obecnie jest odpowiedzialna za przygotowanie suplementu do tego podręcznika, w związku ze zmianą programu egzaminu GCSE.