dr n. zdr. Grażyna Czubińska


Seksuolożka, doradczyni rodzinna, mediatorka sądowa. Obecnie pełni funkcję Prorektora oraz Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Absolwentka m.in. Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polish Psychologists Association in London. Od dziesięciu lat mieszka i pracuje w Londynie, gdzie została członkinią programu promocji kobiet 40+ „Ekspertki”, założyła organizację non-profit „Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego”.  W latach 2012- 2016 roku organizowała I-IV Kongres Kobiet Polskich w UK i była liderką tej platformy społecznej. Publikuje i komentuje w zakresie zdrowia seksualnego, zarówno w mediach polskich, jak i polonijnych w Wielkiej Brytanii. Prowadzi poradnictwo przeciwdziałania i rozwiązywania kryzysów oraz problemów indywidualnych, partnerskich, małżeńskich, rodzinnych.

Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego człowieka, problematyki gender i zapobiegania kryzysom w związkach. Jest autorką dużych badań “Emigracja i zmiana otoczenia etniczno-kulturowego jako czynnik wpływający na modyfikowanie się postaw i zachowań seksualnych Polaków w Wielkiej Brytanii po 2004 roku”. Opracowuje programy profilaktyczne, kształci kadrę profilaktyków i doradców rodzinnych w ramach studiów podyplomowych PUNO – psychologii społecznej, seksuologii społecznej, mediacji i negocjacji, interwencji kryzysowej, zdrowia publicznego czy szkoły trenerów.

OBSZARY BADAWCZE

PUBLIKACJE
ODZNACZENIE I WYRÓŻNIENIA