prof. dr n. zdr. Grażyna Czubińska


Seksuolożka, doradczyni rodzinna, mediatorka sądowa. Obecnie pełni funkcję Prorektora oraz Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Absolwentka m.in. Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polish Psychologists Association in London. Od dziesięciu lat mieszka i pracuje w Londynie, gdzie została członkinią programu promocji kobiet 40+ „Ekspertki”, założyła organizację non-profit „Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego”.  W latach 2012- 2016 roku organizowała I-IV Kongres Kobiet Polskich w UK i była liderką tej platformy społecznej. Publikuje i komentuje w zakresie zdrowia seksualnego, zarówno w mediach polskich, jak i polonijnych w Wielkiej Brytanii. Prowadzi poradnictwo przeciwdziałania i rozwiązywania kryzysów oraz problemów indywidualnych, partnerskich, małżeńskich, rodzinnych.

Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego człowieka, problematyki gender i zapobiegania kryzysom w związkach. Jest autorką dużych badań „Emigracja i zmiana otoczenia etniczno-kulturowego jako czynnik wpływający na modyfikowanie się postaw i zachowań seksualnych Polaków w Wielkiej Brytanii po 2004 roku”. Opracowuje programy profilaktyczne, kształci kadrę profilaktyków i doradców rodzinnych w ramach studiów podyplomowych PUNO – psychologii społecznej, seksuologii społecznej, mediacji i negocjacji, interwencji kryzysowej, zdrowia publicznego czy szkoły trenerów.


Kontakt:

Zakład Nauk o Zdrowiu
email: grazyna.czubinska@puno.edu.pl

OBSZARY BADAWCZE

 • 2016-2020 – międzynarodowy naukowo-badawczy Unii Europejskiej Horizon 2020 pod nazwą „TICASS” – Technologie obrazowania w komunikacji, sztuce i naukach społecznych;
 • 2016 – Polacy w UK a Brexit;
 • 2013 – Emigracja i zmiana otoczenia czynnikiem modyfikowania się postaw i zachowań seksualnych Polaków w UK po 2004 roku;
 • 2010 – Habbibi – seks to nie wszystko…;
 • 1995 – Postawy rodziców i nauczycieli wobec edukacji seksualnej młodzieży;
 • 1998, 1993 – Wiedza i wyobrażenia młodzieży nt. życia seksualnego, małżeńskiego i rodzinnego;

PUBLIKACJE
Konferencje Naukowe – wystąpienia

 • Czubińska G., Łużniak-Piecha M., Britain’s Poles after the Brexit vote. „Should we stay or should we go?” Międzynarodowa Konferencja Naukowa PUNO , „Brexit and Polonia: Challenges facing the Polish Community during the process of Britain leaving the European Union United Kingdom, London, 16 December 2017 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Unii Europejskiej “Opening Up to an Era of Social Innovation”, Portugalia, Lizbona 27-28 listopad 2017.
 • Gańczak M., Czubińska G., Szych Z., Wybrane czynniki wpływające na zakażenia przenoszone drogą kontaktów seksualnych wśród emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii. XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Bydgoszcz, 17-19 września 2015.
 • Czubińska G., Akulturacja a ryzykowne zachowania polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii”, United Kingdom, Londyn 26 listopada 2016.
 • Gańczak M., Czubińska G. Polish migrants in the Uniteted Kingdom and the high risk sexual behavior in the context of internet dating. 7th European Public Health Conference, Glasgow, United Kingdom, November 19 – 22, 2014.
 • Gańczak M., Czubińska G., Szych Z. The Influence of Migration on the High Risk Sexual Behavior of Polish Migrants in the United Kingdom. The 20th IEA World Congress of Epidemiology, Anchorage, Alaska, USA, 17–21 August 2014 WCE2014.
 • Czubińska G., Gańczak M. Emigracja i zmiana otoczenia etniczno-kulturowego jako czynnik wpływający na modyfikowanie się postaw i zachowań seksualnych Polaków w Wielkiej Brytanii po 2004 roku – doniesienie wstępne. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych:EUROEMIGRANCI.PL. Kraków 23-24.09. 2013.
 • Czubińska G. HABIBI – Seks to nie wszystko. Seksturystyka Polek – próba dotarcia do istoty zjawiska. Mosty akulturacyjne – sukcesy młodych, polskich naukowców na uczelniach w Wielkiej Brytanii, Konferencja Naukowa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie Londyn 11.11.2011.
 • Czubińska G. Habibi – seks to nie wszystko! XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego pod tytułem: Polska seksuologia, XX lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Warszawa 21-22.10. 2011.
 • Czubińska G. Emigracja i zmiana otoczenia społeczno-kulturowego jako czynnik wpływający na modyfikowanie się postaw młodych Polaków wobec seksualności. Młoda polska emigracja – przedmiot badań psychologicznych i socjologicznych, Sympozjum naukowe Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Londyn 10.04. 2010.
 • Czubińska G. Polski program pomocowy „Róża Emigracyjnych Wiatrów” na tle sytuacji epidemiologicznej STI w Wielkiej Brytanii. XVI Konferencja: Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie. Warszawa 30.11 – 01.12.2009.
 • Czubińska G. Z drugiej ręki. Profilaktyka, psychoedukacja, promocja zdrowia. Konferencja METIS. Katowice 24-25.09. 2009.
 • Czubińska G. Wiem, rozumiem, umiem wybrać… Czego Jaś się nie (na)uczy… Konferencja METIS. Katowice 25 – 26.09. 2008.
 • Czubińska G. Inicjatywa Róża emigracyjnych wiatrów. Konferencja: Formy społecznej pomocy Polakom w Wielkiej Brytanii ze strony środowisk polskich i organizacji działających w tym kraju. Organizator: Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie. 13.04.2008.
 • Czubińska G. Dorastam – wiem, rozumiem, akceptuję!!! Rozumieć dorastające dziecko. Trening umiejętności wychowawczych stosowanych wobec dorastającej młodzieży. Więzi – więzy #2. Edukacja i profilaktyka. Konferencja METIS Katowice 20 – 21.09.2007.
 • Czubińska G. Gender Index – debata projektu efektywnej polityki kadrowej dla przedsiębiorstw. Równi w pracy to się opłaca Firma Równych Szans Kluczem do Sukcesu” konferencja Gender Index Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP – Program ONZ ds. Rozwoju), SGH, PKPP Lewiatan i Ministerstwo PiPS. Poznań 25.05. 2007 oraz Katowice, 22.06.2007.
 • Czubińska G. SMS (słucham – mówię – słucham): Rodzic, Dorosły, Dziecko w praktyce – czyli skuteczne komunikowanie się i rozumienie jako podstawa dobrego związku i zapobieganiu dysfunkcji w rodzinie. Więzi – więzy. Edukacja i profilaktyka. Konferencja METIS. Katowice 21- 22.09. 2006.
 • Czubińska G. Wędrówki po intymności. Porozmawiaj ze mną. Młodzież – zdrowie – profilaktyka. Rzeczy ważne. Konferencja METIS. Katowice 22-23.09.2005.
 • Czubińska G. Kobieta i mężczyzna – razem czy osobno. Profilaktyka HIV/AIDS. Instrukcja obsługi. Konferencja METIS. Katowice 23-24.09.2004.
 • Czubińska G. Droga przez intymność. Płeć-role-profilaktyka HIV/AIDS. Konferencja METIS. Katowice 26-27.09.2004.
 • Czubińska G. Działania TRR na rzecz profilaktyki HIV/AIDS w Polsce. II Konferencja krajów nadbałtyckich. Razem przeciwko AIDS. Szczecin 23-24.03.2001.
 • Czubińska G. Metody Terapii uzależnionych narkotykami oraz zagrożenia wirusem HIV. Seminarium Naukowe Akademii Europejskiej na Śląsku. Bad Marienberg (Niemcy) 10.06.1996.
 • Czubińska G. Program edukacji seksualnej dla młodzieży. Ogólnopolskie Seminarium Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Zmiana zachowań w kontekście epidemii HIV. Warszawa 7-9.06.1995
Artykuły naukowe
 • G.Czubińska, M.Łużniak-Piecha, A.Golińska, J.Kulczyk,  Should we stay or should we go? w:Fleming (red.) „Brexit and Polonia: Challenges facing the Polish Community during the process of Britain leaving the European Union United Kingdom, PUNO PRESS, London 2018
 • Czubińska G., Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii”, 26 listopada 2016 roku w Londynie. Zeszyty Naukowe Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, seria trzecia: nr 5, Londyn 2017, s. 353-364
 • Czubińska G., Ryzykowne zachowania seksualne polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Zeszyty Naukowe Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, seria trzecia: nr 4, Londyn 2016, s. 143-159
 • Gańczak M., Czubińska G., Szych Z., Wybrane czynniki wpływające na zakażenia przenoszone drogą kontaktów seksualnych wśród emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii. Przegląd Epidemiologiczny 2015: t. 69, supl. 1, s. 15-16
 • Gańczak M., Czubińska G., Szych Z. The Influence of Migration on the High Risk Sexual Behavior of Polish Migrants in the United Kingdom. International Journal of Epidemiology 2015, 44 (Int. J. Epidemiol. (2015) 44 (suppl 1): i210.
 • Gańczak M., Czubińska G. The Polish migrants in the Uniteted Kingdom and the high risk sexual behavior in the context of internet dating. Eur. J. Publ. Health, 2014 : vol. 24, suppl. 2, s. 58.
 • Czubińska G., Gańczak M., Emigracja i zmiana otoczenia etniczno-kulturowego jako czynnik wpływający na modyfikowanie się postaw i zachowań seksualnych Polaków w Wielkiej Brytanii po 2004 roku – wstępne doniesienie badawcze. Publikacja pokonferencyjna „EuroEmigranci.PL”. 2013, http://www.euroemigranci.pl/dokumenty/pokonferencyjna/Czubinska_Ganczak.pdf
 • Czubińska G. Seksturystyka jako tło motywów wchodzenia w relacje emocjonalne i związki intymne Polek z mężczyznami z innych obszarów kulturowych. Zeszyty Naukowe Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, seria trzecia: nr 1, Londyn 2013, s. 51-65
 • Czubińska G. Opinie rodziców i nauczycieli wobec edukacji seksualnej młodzieży: doniesienie badawcze. Problemy Rodziny 2001, nr 2 s. 42-47
 • Czubińska G. Rozwój aktywności seksualnej. Problemy Rodziny 1999, nr 2-3, s.39-42
  Czubińska G. Program edukacji seksualnej dla młodzieży: propozycja opolska. Problemy Rodziny 1996, nr 6, s. 45-49
 • Czubińska G. Poziom wiedzy, doświadczeń i wyobrażeń młodzieży licealnej o życiu rodzinnym i seksualnym, Problemy Rodziny 1993, nr 5, s. 38-41
Artykuły popularno-naukowe
ODZNACZENIE I WYRÓŻNIENIA

 • Srebrny Krzyż Zasługi – 1998
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 1994