dr Ewelina Woźnicka


Logopeda, terapeuta głosu, od 2007r. pracowała w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Prowadziła rehabilitację narządu głosu i mowy u pacjentów z chorobami krtani o podłożu czynnościowym i organicznym. Kwalifikacje zawodowe doskonaliła na licznych kursach i konferencjach, z których najważniejsze to kurs: Emisja Głosu na wydziale Wokalnym Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie oraz Laryngeal Manual Therapy (LMT) organizowany przez Klinikę Głosu University College London. Pracowała również jako pracownik dydaktyczny i naukowy, prowadząc wykłady i ćwiczenia dla lekarzy (laryngologów, foniatrów, lek. medycyny pracy) i logopedów na licznych warsztatach i konferencjach oraz biorąc czynny udział w badaniach naukowych realizowanych przez Klinikę Audiologii i Foniatrii IMP w Łodzi. Efektem jej badań była obrona pracy doktorskiej pt. Ocena przydatności Skali Dyskomfortu Traktu Głosowego (VTD) w diagnozowaniu i rehabilitacji zaburzeń głosu o podłożu zawodowym (w 2016r). Opracowała autorskie programy rehabilitacji głosu z zastosowaniem technik relaksacyjnych, w tym masażu mięśni krtani.