dr Eliza Kącka


Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej IKE PUNO oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku). Autorka książek naukowych Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida (Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2012) oraz Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda (Kraków: Universitas, 2017), a także tomów prozatorskich Elizje (Kraków: Lokator, 2017) i po drugiej stronie siebie (Kraków: Lokator, 2019). Współredaktorka antologii poezji najnowszej Poeci i poetki przekraczają granice (Katowice: FA-art, 2011), redaktorka wyborów poezji mniej współczesnej (m.in. Cypriana Norwida „Klucze od Echa” -Osobność-Wiersze, Kraków: Universitas, 2018). Członkini Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.