dr Magdalena Łużniak-Piecha


Krajowy opiekun merytoryczny seminarium doktoranckiego ZPS. Doktor psychologii, członek Instytutu Psychologii Stosowanej. Pracuje jako coach, szkoleniowiec oraz wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w psychologii zarządzania i psychologii międzykulturowej. Prowadzi badania w zakresie zarządzania międzykulturowego oraz strategii adaptacji i radzenia sobie z szokiem kulturowym.