mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska


Asystent w Zakładzie Psychologii Stosowanej w PUNO Londynie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego oraz Akademii Sztuki Stosowanej w Poznaniu, oraz Studiów Podyplomowych: Nauczanie Sztuki i Wiedzy o Kulturze, w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Nauczanie języka polskiego po za granicami kraju, w Londynie.

W 2018 założyła prywatną szkołę języka polskiego dla dorosłych i młodzieży w Reading. Współpracuje z brytyjskimi instytucjami jako: od 2012 wykładowca sztuki i designu na poziomie A-Level w ISCA, lektor języka polskiego w East Berkshire College w Windsor od 2014 r, obecnie AQA Lead Assessment Writer, A-level Polish.

Bierze aktywny udział w życiu polonii brytyjskiej pracując w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Londynie i przygotowując młodzież do angielskiej matury z języka polskiego.

Obszar zainteresowań naukowych: w trakcie pracy doktorskiej: wykorzystanie praktyk artystycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, teatralne i narracyjne gry fabularne jako aktywizujące metody nauczania. Praca dydaktyczna; budowanie tożsamości kulturowej młodzieży polskiej mieszkającej poza Polską.

Współautor „Zbioru Polskich Legend do nauczania języka polskiego jako obcego”

Ilustrator RPG Mitologia Słowiańska,

Autor i ilustrator Gry Planszowej „Legendy Polskie”

Autor i ilustrator RPG „Bal w zamku Karkonosza”