mgr Błażej Zdziarski


Ukończyłem jednolite studia magisterskie na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Podyplomowe studia z historii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem doktorantem w Instytucie Nauk Humanistycznych PUNO i piszę rozprawę doktorską p.t.: „Dyplomacja Retingera. Wkład polskiego uchodźcy w budowę zjednoczonej Europy”. Opiekunem merytorycznym mojej rozprawy doktorskiej jest Prof. dr hab. Marek Wierzbicki z Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL. Niemal od jedenastu lat jestem członkiem emigracyjnej wspólnoty Polaków na terenie Wielkiej Brytanii. Podjęta przed laty emigracyjna decyzja wyznacza niejako obszar moich zainteresowań obecnie. Moje poszukiwania badawcze skoncentrowane są głównie wokół osoby Józefa Retingera, Polaka żydowskiego pochodzenia, kosmopolity, dyplomaty wreszcie uchodźcy, i jego dokonań „europejskich”. W spektrum moich zainteresowań ważne miejsce zajmuje także badanie losów polskiej wspólnoty emigracyjnej osiedlającej się na terenie Wielkiej Brytanii od momentu wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Od wielu lat mam zaszczyt pracować jako nauczyciel Wiedzy o Polsce w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Londynie. Działalność w tej placówce sprawia, że jestem także żywo zainteresowany promowaniem idei szkolnictwa polonijnego, czemu dałem wyraz publikując pracę p.t. „Specyfika pracy nauczyciela w warunkach londyńskiej emigracji” na Wydziale Pedagogicznym Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Obszerne fragmenty tej publikacji zostały umieszczone na łamach jubileuszowego wydania Przeglądu Edukacyjnego w Łodzi. Z zaangażowaniem i pasją obserwuję wydarzenia i historię Polski po roku 1989.