dr Aneta Nott-Bower


Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka studiów magisterskich na kierunku logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, autorka publikacji naukowych, praktyk kształtowania komunikacji dzieci bilingwalnych, coach rodzin wielojęzycznych. W pracy badawczej specjalizuje się w bilingwizmie, który widzi jako pasję, realizowaną również w życiu prywatnym. Uczestniczka konferencji naukowych w tematyce logopedycznej i językoznawczej zakończonych licznymi publikacjami naukowymi. Za pomocą autorskiego narzędzia przeprowadziła dwuetapowe badania kompetencji narracyjnej dzieci jedno- i dwujęzycznych. Efektem była praca doktorska pt. Badanie poziomu kompetencji narracyjnej dzieci w kontekście dwujęzyczności. Wyniki tych badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Postscriptum Polonistyczne”. Jako twórczyni serwisu „Bilingual House” wspiera rodziny dwujęzyczne oraz nauczycieli i terapeutów dzieci dwujęzycznych poprzez publikacje, konsultacje, szkolenia i kursy online. Prowadzi indywidualne zajęcia wspomagające dwujęzyczny rozwój dzieci oraz zajęcia mające na celu redukowanie problemów komunikacyjnych związanych z przyswajaniem dwóch lub większej liczby języków. Opracowuje strategie skutecznego bilingwalnego wychowania w rodzinach wielokulturowych z różnych krajów. Współpracuje z placówkami edukacyjnymi oraz uczelniami wyższymi. Realizuje szkolenia ukierunkowane na efektywność przekazywania i doskonalenia języka polskiego w sytuacji dwujęzyczności oraz przygotowujące terapeutów i pedagogów na spotkanie z uczniem dwujęzycznym. Jako ekspert do spraw związanych z dwujęzycznością brała udział w obchodach Europejskiego Dnia Logopedy Polskiego Związku Logopedów. Samodzielnie, a także we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska oraz z Polską Macierzą Szkolną w Londynie zrealizowała kilkadziesiąt sesji warsztatowych dla nauczycieli i rodziców szkół polonijnych.