lic. Andrzej Nawój


Absolwent ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalność ekonomia menadżerska. Ukończył studia podyplomowe na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, kierunek coaching. Jest coachem, obszar nad którym skupia się w pracy zawodowej to life coaching, ponadto organizuje warsztaty rozwojowe na terenie Wielkiej Brytanii. We wrześniu 2016 roku ukończył kurs Praktyka metody Points of You®, dodatkowo jest członkiem ICF Polska, a także pracuje jako coach-wolontariusz w Polish Psychologists’ Association w Londynie. Od 2016 roku studiuje w Coventry College, specjalizując się w ESOL. Pasjonat samorozwoju, psychologii rozwoju człowieka i psychologii pozytywnej.

OBSZARY BADAWCZE

  • Analiza systemu motywacyjnego w Przedsiębiorstwie X, narzędzia motywacyjne wykorzystywane przez przedsiębiorstwo, skuteczność instrumentów motywowania pod kątem efektywności  gospodarowania zasobami ludzkimi, badania do pracy licencjackiej, przekazano do przedsiębiorstwa.