dr Aleksandra Jędryszek-Geisler


dr psychologii, mgr pedagogiki. Posiada kilkunastoletni staż pracy jako nauczyciel z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Od 2009 roku zajmuje się kształceniem pedagogicznym i psychologicznym przede wszystkim nauczycieli w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny psychologii i pedagogiki. Prowadzi diagnozę i poradnictwo psychologiczne. Członek Polish Psychiologist’s Association.

OBSZARY BADAWCZE

 • Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pracowników pomocy społecznej w Polsce i Wielkiej Brytanii.
 • Agresja, lęk i poziom depresji wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Agresja i lęk wśród pracowników pedagogicznych.
 • Poziom agresji i lęku wśród osadzonych recydywistów oraz pierwszy raz karanych.
 • Poziom agresji i lęku wśród młodzieży szkoły masowej, młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz młodzieży niedostosowanej.
 • Poziom agresji, lęk i cechy osobowości młodzieży w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
 • Wypalenie zawodowe, depresja, samoocena wśród pracowników instytucji pomocy społecznej.
 • Poziom lęku osób bezrobotnych w Polsce i Wielkiej Brytanii.
 • Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli w Polsce, w Wielkiej Brytanii oraz nauczycieli polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii.
 • Osobowość nauczyciela a wypalenie zawodowe.
 • Samoocena strat i zysków osobistych nauczycieli a wypalenie zawodowe.

PUBLIKACJE

Książki wydane
 • Jędryszek-Geisler, A. (2008). Starość w ujęciu Jana Pawła II. W: J. Kulas (red.), Moje spotkania z Papieżem Janem Pawłem II (s. 260-261). Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum
Konferencje Naukowe – wystąpienia
 • International Conference: Psychological Well-Being of Polish Immigrations in the UK: wygłoszony referat „Five-Factor Model of Personality among Poles, British people and Polish immigrants”, wygłoszony referat „Burnout among teachers in Poland and England and teachers of the Polish Saturday schools in England”.
Artykuły naukowe
 • Jędryszek-Geisler, A. (2009). Drapieżnicy działający w społeczeństwie. Problemy OpiekuńczoWychowawcze, 10, 15-18.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2010). O empatii. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1, 51-52.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2010). Wyrównywanie zaległości szkolnych wychowanków MOW. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3, 43-44.
 • Jędryszek-Geisler, A.(2010). Zrozumieć trudnego ucznia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9, 49-51.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2011). O umieszczaniu dzieci w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2, 55-56.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2011). Agresywna młodzież. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3, 3034. Jędryszek-Geisler, A. (2011). Szkoła w placówce resocjalizacyjnej. Problemy OpiekuńczoWychowawcze, 9, 57-. Warszawa 2011, str. 57-58.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2011). Przechowalnia bagażu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 10, 52-53.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2011). Biologiczne uwarunkowania uzależnień. Wychowanie na co dzień, 10/11, 6-8.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2012). Gdy nauczyciel jest zmęczony pracą. Raport z badań. Wychowanie na co dzień, 12, 18-20.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2014). Lęk osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a ich aktywizacja zawodowa. Praca Socjalna, 1, 61-69.
 • Jędryszek-Geisler, A., Jurczyk, M. (2014). Wypalenie zawodowe wśród pracowników pomocy społecznej w Polsce i Wielkiej Brytanii. Praca Socjalna, 2, 78-84.
 • Jędryszek-Geisler, A., Jurczyk, M. (2014). Poziom lęku osób bezrobotnych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Praca Socjalna, 5, 69-75
 • Jędryszek-Geisler, A. (2015). Biologiczne uwarunkowania agresji. Wychowawca, 2(265), 22-27
 • Jędryszek, A., Jurczyk, M. (2016). Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli w Polsce i Anglii. Człowiek-Teraźniejszość-Edukacja, 2(74), 109-121.
 • Jędryszek-Geisler, A., Jurczyk, M. (2017). Poziom lęku i agresji osób pierwszy raz karanych oraz recydywistów penitencjarnych. Przegląd Więziennictwa, 95, 59-75.
Artykuły popularno-naukowe
 • Jędryszek-Geisler, A. (2009). Zdolność współodczuwania. Przegląd Oświatowy, 14, 16-19.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2009). Uczeń trudny. Przegląd Oświatowy, 19, 15-16.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2010). Czasem wystarczy rozmowa. Przegląd Oświatowy, 1, 15-16.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2010). Uczeń z dysgrafią. Życie Szkoły, 9, 39-41.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2010). Depresja nastolatków. Przegląd oświatowy, 14, 13-14.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2011), Ważne jest wsparcie rodziców. Przegląd Oświatowy, 6, 18-19.
 • Jedryszek-Geisler, A. (2011). Patron tczewskich harcerzy. Kociewski Magazyn Regionalny, 1, 2933
 • Jędryszek-Geisler, A. (2011). Trudny okres dorastania. Przegląd Oświatowy, 11, 18-19.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2011). Gdy nauczyciel jest zmęczony pracą. Magazyn Dyrektora Szkoły SEDNO, 11, 10-11.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2012). Wychowawca w pracy z młodzieżą niedostosowaną. Przegląd Oświatowy, 2, 14-15.
Inne publikacje
 • Jędryszek-Geisler, A (2013). Pierwszy rok życia dziecka a późniejsze funkcjonowanie społeczne. Dziennik Polski w Londynie,187, 8.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2013). Dziecko z dysgrafią . Dziennik Polski w Londynie, 192, 8.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2013). Psychopaci. Dziennik Polski w Londynie, 227, 8.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2014). Reguł y w wychowaniu dziecka. Dziennik Polski w Londynie, 212, 8.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2014). Gdy praca przestaje cieszyć . Dziennik Polski w Londynie, 240, 8