mgr Agata Błaszczyk


Agata Błaszczyk – wykładowca Historii Najnowszej i Socjologii. W chwili obecnej jest Kierownikiem Zakładu Badań nad Emigracja na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. W zakres pracy badawczej Agaty Plaszczyk wchodzą zagadnienia przymusowej emigracji, procesy osiedleńcze obywateli II RP oraz polityka emigracyjna rządu brytyjskiego w stosunku do Polaków po II Wojnie Światowej.

Od 2014 roku, Agata Błaszczyk jest członkiem Young Academic Networks Foundation for European Progressive Studies z siedziba w Brukseli. Najnowsze publikacje obejmują: Polish Resettlement Camps for Political Refugees after the Second World War. Understanding Resettlement to the UK, artykuł opublikowany w Forced Migration Review, przez Refugee Studies Centre University of Oxford (Luty 2017) oraz The origins of the Polish Diaspora in the UK after the Second World War: Poles in the UK, artykuł opublikowany w zbiorowej pracy pokonferencyjnej; Brexit and Polonia: Challenges facing the Polish Community during the process of Britain leaving the European Union, wydanej przez przez PUNO Press (Marzec 2018).

PUBLIKACJE
Konferencje Naukowe – wystąpienia

W nadchodzącym roku akademickim 2018/2019 Agata Błaszczyk zaprezentuje swój dorobek naukowy na następujących konferencjach międzynarodowych:

  • The 2018 International Association for the Study of Forced Migration (IASFM) Conference, która odbędzie się w Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, na University of Macedonia w Salonikach, w dniach o 24-27 July 2018. Tytul prezentacji: ‘The Polish Resettlement Act and Polish Resettlement Camps – the origins of the Polish Diaspora in the UK after WW2’.
  • Boundary Crossing: Międzynarodowa i wielodyscyplinarna konferencja, dotycząca uchodźców postrzeganych w kontekście sprawiedliwości społecznej, która odbywa się na University of Winchester od 3 – 4 Września. Tytuł prezentacji: ‘The Committee for the Education of Poles in Great Britain (1947-1954). The experience of British migrant settlement policy’.
  • The 76th PAHA (Polish American Historical Association Annual Meeting), który odbędzie się w dniach 3-5 Stycznia 2019 roku w Chicago. Tytuł prezentacji: The foundations of the Polish Diaspora in exile after WW2 – Cultural identity and loyalty of the Polish émigrés in resettlement.