Kadra

PROFESOR HONOROWY:

prof. Jerzy Wyrozumski

PROFESOROWIE AFILIOWANI:

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk
prof. dr hab. Mirosław Matyja
prof. dr hab. Elżbieta Perzycka

PROFESOROWIE WIZYTUJĄCY:

prof. dr hab. Maria Gańczak
prof. dr hab. inż. Zuzanna Goluch
prof. dr hab. Szymon Kawalla
prof. dr hab. Jan Łaszczyk
prof. dr hab. Anna Seretny

PROFESOROWIE:

prof. dr Włodzimierz Bronic-Czerechowski
prof. dr Ryszard Chmielowiec
prof. dr n. zdr. Grażyna Czubińska
prof. Michael Fleming
prof. dr hab. Eugeniusz Kruszewski
prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz
prof. dr Alicja Moskal
prof. Anna Maria Stańczyk
prof. dr Stefan Stańczyk

prof. dr Nina Taylor-Terlecka
Ks. Prałat prof. dr hab. Władysław Wyszowadzki
prof. dr Mirosław Wyszyński

PROFESOROWIE EMERITUS:

prof. Zofia Butrym
prof. dr Bolesław Indyk
prof. dr Tomasz Piesakowski
prof. dr Alicja Moskal

DOKTORZY:

dr Przemysław Ciszek
dr hab. Ewa Danowska
dr Justyna Gorzkowicz
dr Joanna Janicka
dr Eliza Kącka
dr Sławomir Krzyśka
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
dr Magdalena Łużniak-Piecha
dr Teresa Naidoo
dr Joanna Rzepa
dr Żaneta Steffek
dr Agnieszka Szajner
dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska
dr Ewelina Woźnicka
dr Marian Zastawny
dr Magdalena Zegarlińska

MAGISTRZY:

mgr Magdalena Banach
mgr Agata Błaszczyk
mgr Katarzyna Budd-Bzowska
mgr inż. Rafał Drąg
mgr Adriana Górka
mgr Elżbieta Grabska-Moyle
mgr Katarzyna Karita
mgr Urszula Kaźmierska
mgr Wojciech Klas
mgr Leszek Kulaszewicz
mgr Justyna Kulczyk
mgr Joanna Rachwał
mgr Jarosław Solecki
mgr Mirosław Szcześniak
mgr Paulina Szkolnik
mgr Urszula Walczak
mgr Juan Valencia Escalante
mgr Agata Żmudzińska-Judycka

LICENCJACI:

lic. Andrzej Nawój

ADMINISTRACJA:

mgr Urszula Lenik
mgr Danuta Nadaj
mgr Halina Stochnioł
Roman Mazur MBA