IX Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

IX Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

“Polacy tworzący nowoczesną Wielką Brytanię – wkład polskich inżynierów w rozwój brytyjskiej myśli technicznej na przestrzeni ostatniego stulecia”


Wielka Brytania od ponad 100 lat pozostaje jednym z docelowych miejsc dla emigrujących Polaków. Na przestrzeni ostatniego wieku polska diaspora, zarówno pierwszego jak i kolejnych pokoleń odcisnęła widoczne piętno na kulturze, sztuce, oraz wielu innych aspektach życia w Zjednoczonym Królestwie. Ten dorobek i osiągnięcia są co roku szeroko analizowane podczas, Konferencji Kwietniowych Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie (PUNO), dedykowanych pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie, który zginął w Katastrofie Smoleńskiej.

Tematem przewodnim dziewiątej edycji Konferencji będzie prezentacja wpływu polskich inżynierów na rozwój brytyjskiej myśli technicznej. Prezentowane podczas konferencji wystąpienia przedstawią konstrukcje, projekty oraz odkrycia, przy których tworzeniu i realizacji walny udział mieli polscy inżynierowie. Oprócz wielu powszechnie znanych osiągnięć takich udział przy rozpracowaniu Enigmy, omówione zostaną także mniej popularne, ale równie ważne i nowatorskie zagadnienia, a także wielkie projekty, w których brali udział Polacy jak na przykład budowa Wioski Olimpijskiej czy też nowej linii metra CrossRail.

Konferencja będzie się poruszać tematy począwszy od okresu międzywojnia i II Wojny Światowej,  poprzez odbudowę Wielkiej Brytanii w okresie powojennym, aż po czasy współczesne. Oprócz zagadnień o charakterze historycznym zostaną zaprezentowane również obecnie realizowane projekty oraz propozycje technologii przyszłości.


Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim.


Data: 13 kwietnia 2019

Miejsce: Polski Uniwersytet na Obczyźnie,
240 King Street, London W6 0RF, Wielka Brytania


Oferta dla Sponsora:

  • Możliwość wystawienia materiałów promocyjnych (roll-up, ulotki, itp) podczas wydarzenia
  • Logotyp sponsora na materiałach promocyjnych, plakatach w materiałach konferencyjnych (zeszyty naukowe PUNO, osobna publikacja)
  • Informacja o sponsorze na stronie www wydarzenia oraz w social media