Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie

Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie

Ukazała się książka „Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie”, pod redakcją Magdaleny Płotki, Joanny Pyłat i Artura Andrzejuka. Jest ona zwieńczeniem konferencji naukowej dedykowanej Rektorowi PUNO w latach 2002-2011, Prof. Wojciechowi Falkowskiemu. Konferencja ta mogła odbyć się przede wszystkim dzięki długoletniej przyjaźni z PUNO prof. Artura Andrzejuka. Miało to miejsce w Warszawie, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pod koniec roku 2012: „Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO), działający w Londynie, stanowi kontynuację Polskiego Uniwersytetu w Paryżu, który powstał zaraza po klęsce wrześniowej jeszcze w tym samym 1939 roku oraz różnych polskich ośrodków nauczania uniwersyteckiego, które działały w Wielkiej Brytanii w okresie wojny i w pierwszych latach powojennych. Rolę i dokonania PUNO podsumował prezydent Ryszard Kaczorowski pisząc, że siedemdziesiąt lat działania Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie przyczyniło się do zachowania narodowej tożsamości Polaków poza krajem, a więc wiary, tradycji, historii, kultury dokonań społecznych i naukowych, wspierając tym samym walkę emigracji niepodległościowej o wolną i suwerenną ojczyznę…” O przedmowę poproszona została obecna Rektor PUNO, prof. Halina Taborska: Przedmowa…

Relacja z wydarzenia na stronie UKSW: ZAPRASZAMY . . .

ZOBACZ w KSIĘGARNI: Tuaj…