BADANIE: Samotność…

BADANIE: Samotność…

Doktorantka Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie – mgr Adriana Górka, prowadzi badania pilotażowe do pracy doktoranckiej. Tematem jej zainteresowań naukowych jest samotność we współczesnym świecie. Na podstawie wyników badań określi skalę badanego problemu wśród Polaków, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, w tym szereg konsekwencji z tym związanych. Wyniki pomogą również wypracować strategie zapobiegania poczuciu osamotnienia.

Prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety. Czas wypełnienia ankiety to nie więcej, niż 20 minut. Bardzo prosimy o odpowiedzi na wszystkie pytania, gdyż tylko wówczas możliwa będzie pełna analiza wyników. Udział w badaniu jest dobrowolny. Link do badania: tutaj…