ARTETERAPIA – warsztat otwarty Instytutu Nauk Spoecznych

ARTETERAPIA – warsztat otwarty Instytutu Nauk Spoecznych

Instytut Nauk Społecznych PUNO zaprasza na kolejny warsztat otwarty. Tym razem tematem jest ARTETERAPIA: zobacz szczegóły…

Arteterapia jest działaniem leczniczym z wykorzystaniem środków sztuki w celu wyrażania i przepracowania trudności osoby w niej uczestniczącej. To profesjonalna forma pomocy, w której twórczość artystyczna wpływa na zmniejszenie poziomu napięcia, uaktywnienie sfery komunikacji niewerbalnej oraz na poprawę psychicznego i fizycznego dobrostanu uczestników w każdym wieku. Polega na ukazywaniu pozytywnych, radosnych stron życia, zapobiega pesymizmowi i postawie negacji oraz rozprasza poczucie beznadziejności życia.

Celem warsztatu jest ukazanie metod i technik arteterapii, uaktywnienie samego siebie oraz komunikacja z innymi ludźmi poprzez działania artystyczne. Dzięki środkom artystycznym będzie można lepiej zrozumieć naturę swoich problemów, przełamać pewne trudności oraz nauczyć się radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i panowaniem nad stresem. Uczestnicy warsztatów nie muszą posiadać zdolności artystycznych! To świetna okazja do wyrażenia siebie i swoich emocji. Warsztat będzie krokiem w stronę lepszego poznania siebie.

Prowadzący: Urszula Walczak, MA