ANNA MARIA STAŃCZYK Recital fortepianowy w Ambasadzie na 75-lecie PUNO

ANNA MARIA STAŃCZYK Recital fortepianowy w Ambasadzie na 75-lecie PUNO

W poniedziałek, 23/06/2014 zainaugurowaliśmy, w naszej Ambasadzie w Londynie, obchody 75-lecia PUNO. Wydarzenie otworzył uroczyście Pan Ambasador Witold Sobków, wraz z Pania Rektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie prof. Haliną Taborską, która powiedziała:

Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie – chciałabym przede wszystkim podziękować – w imieniu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, a jeśli pozwolicie również w Państwa imieniu – znakomitemu Gospodarzowi dzisiejszej uroczystości, jego Ekscelencji Ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Panu Profesorowi Witoldowi Sobkowowi, Panu Konsulowi generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Ministrowi Ireneuszowi Truszkowskiem ), a także zespołowi pracowników Ambasady za dzisiejszą gościnę, za zainteresowanie naszą uczelnią, za życzliwość i poparcie, dzięki któremu możemy dzisiaj uczestniczyć we wspaniałym wydarzeniu muzycznym. Będzie nim rozpoczynający się za chwilę koncert znakomitej polskiej pianistki pani Anny Marii Stańczyk. Pani Anna Maria Stańczyk ma bardzo bogaty repertuar, ale polscy miłośnicy muzyki kochają ja szczególnie za przepiękne, wzrusząjce interpretacje dzieł muzycznych Fryderyka Chopina, którym poświęcony jest również dzisiejszy recital. Koncert dzisiejszy otwiera obchody jubileuszowego roku Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie – 75 lat temu polscy profesorowie, uchodzący przed atakiem niemieckim na Polskę, założyli w Paryżu wyższą uczelnię i nazwali ją „Polski Uniwersytet za Granicą”. Po upadku Francji przybyli w roku 1940 razem z Rządem Drugiej Rzeczypospolitej do Londynu i tu właśnie formował się – dzięki kolejnym dekretom prezydenckim, uniwersytet stworzony przez emigrację niepodległościową dla żołnierzy i wojennych uchodzców. Jego celem było chronienie i rozwijanie wolnej polskiej nauki, a – przede wszystkim – kształcenie akademickie Polaków, którzy mieli zaraz po ukończeniu wojny powrócić do kraju, aby odbudowywać go z wojennych zniszczeń i wesprzeć odradzającą się klasę polskiej inteligencji, spośród której setki tysięcy zgładzone zostały przez dwóch okupantów. Dzisiejszy spadkobierca dydaktycznej i naukowej myśli tamtych wojennych i powojennych lat, PUNO, ma za swój cel służenie Polakom wszystkich pokoleń, którzy przebywając poza granicami swego kraju lub kraju pochodzenia przodków, pragną poszerzać swą wiedzę, kontynuować studia w języku polskim, utrzymywać kontakt z polską nauką i kulturą. Dziś są Państwo nie tylko uczestnikami wspaniałego muzycznego wydarzenia, ale także benefaktorami uczelni. Wspieracie Państwo dawną niepodległościową tradycję, a także nasze dzisiejsze edukacyjne idee i działalność, za co serdecznie dziękujemy. Dobrym duchem i niestrudzonym organizatorem dzisiejszego spotkania (i wielu innych, londyńskich spotkań) jest pani Maria Dowgiel – znana Państwu nie tylko z ogromnej energii i pomocy w organizowaniu ważnych społecznych i kulturowych wydarzeń, ale również z nieubłaganego egzekwowania pomocy finansowej dla instytucji oraz przedsięwzięć cennych dla życia społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii. Pani Mario – bardzo dziękujemy.

Ladies and Gentlemen, it is my pleasure and honour to welcome you on behalf of the Polish University Abroad in London, and invite you to participate in a special musical event – a recital prepared for us by a great Polish pianist – Anna Maria Stańczyk, which opens celebrations of the seventy- fifth anniversary of the University. Established in 1939 by a group of Polish professors escaping the German invaders who closed all Polish universities, and killed many of their staff, this university in exile started its first academic year 1939/1940 in Paris After the fall of France it moved, together with the Polish Government in Exile, to London. Over the years the capital of Great Britain has become for many of us – academic home from home. PUNO acquired its present name in 1952, and has been educating many generations of Poles who, living outside their country, want to study in their native language, and keep in touch with Polish science and culture. We wish you a very pleasant, beautiful and musically inspiring evening. The programme for the event is – I trust – already in your hands. Allow me to extend our best wishes, and many thanks to all of you who kindly decided to spend this evening with us.