Patronat Honorowy

Prof. LENA KOLARSKA-BOBIŃSKA
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

J.E. WITOLD SOBKÓW
Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Senator ANDRZEJ PERSON
Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Senator BARBARA BORYS-DAMIĘCKA
Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Profesor MICHAŁ KLEIBER
Prezes Polskiej Akademii Nauk

Profesor ANDRZEJ BIAŁAS
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

Profesor JERZY WYROZUMSKI
Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności

Pani Prezydentowa
KAROLINA KACZOROWSKA

Ks. Prałat STEFAN WYLĘŻEK
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

Pan TADEUSZ STENZEL
Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii

Pani JOANNA MŁUDZIŃSKA
Prezes Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego

Pani ALEKSANDRA PODHORODECKA
Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej

Pani HELENA MIZINIAK
Prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych