W dniu 30 listopada 2012 roku na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW odbyła się konferencja naukowa „Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie”. Celem konferencji, organizowanej przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, było zaprezentowanie szerszemu gronu słuchaczy niezbyt znanego w Polsce okresu historii rodzimej filozofii, związanej z ruchem emigracyjnym, skupionym wokół PUNO. Ośrodek ten jest uniwersytetem założonym w 1939 roku w Paryżu przez Oskara Haleckiego i przeniesionym w 1940 do Londynu. Warto również wspomnieć, że konferencja dedykowana była Profesorowi Wojciechowi Falkowskiemu, rektorowi PUNO w latach 2002-2001.


Szczegóły zobacz na stronie internetowej: UKSW w Warszawie