TICASS – pierwszy projekt unijny PUNO

TICASS – pierwszy projekt unijny PUNO

Miło nam zakomunikować, że w następstwie niedawnego uznania naszej Uczelni przez Unię Europejską za akademicką instytucję badawczą na pełnych prawach uniwersyteckich, uczestniczymy w realizacji 4-letniego projektu o nazwie Technologie obrazowania w komunikacji, sztuce i naukach społecznych (w skrócie: TICASS).
Jego celem jest opracowanie modelu badań oraz ich poźniejsza analiza na temat możliwości i ograniczeń wykorzystania technologii wizualnych we współczesnej ikonosferze w kontekście różnic kulturowych, politycznych i ekonomicznych.
Oprócz konkretnych celów naukowych, celem tego projektu jest stworzenie długoterminowej współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi w pięciu krajach.
Oprócz nas, wiodacymi beneficjentami projektu są: Stowarzyszenie Nauka i Kultura (Polska), Akademia Sztuki w Szczecinie (Polska), Jan Evangelistan University (Czechy), University of Macerata (Włochy), University of the Witswatersrand (RPA).
Program przewiduje szereg wydarzeń naukowych tj: konferencje, wystawy, warsztaty, publikacje. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie 4 wspólnych antologii, a także artykułów naukowych poświęconych istocie projektu. Szczegóły już wkrótce…

SZCZEGÓŁY: Zobacz…