Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


Instytut Nauk Społecznych- Konferencja Listopadowa PUNO 2016 -Do pobrania
The Polish University Abroad
238-246 King Street
London W6 0RF
United Kingdom

Napisz do nas:

zps@puno.edu.plKomitet
Programowo-Organizacyjny
Konferencji:


dr hab. Izabela Krejtz
PRZEWODNICZĄCA

dr Magdalena Łużniak-Piecha
WICEPRZEWODNICZĄCA

dr Grażyna Czubińska
SEKRETARZ

mgr Monika Kmiecik
mgr Leszek Kulaszewicz
mgr Marcin Jurczyk
mgr Aleksandra Jędryszek
mgr Elżbieta Wójcik
mgr Mirosław SzcześniakSPONSORZY KONFERENCJI:
GALERIA


Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Dobrostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii" odbyła się dziś na PUNO w Londynie. Celem Konferencji było przedstawienie oraz analiza stanu badań i wiedzy na temat psychospołecznej kondycji polskich skupisk w Wlk. Brytanii.

Konferencja Listopadowa PUNO 2016 posłużyła dyskusji nad metodami budowania dobrostanu psychologicznego polskiej społeczności w UK. Chcieliśmy przeanalizować tradycyjne metody wsparcia, jak też zastosowania nowoczesnych metod aktywizowania i rozwijania członków diaspory. Naszą intencją była dyskusja o strategii działania, która przyczyni się do polepszenia kondycji psychofizycznej i może spowodować efektywniejszą asymilację polskiej emigracji w środowisku brytyjskim. Tematyka Konferencji nabrała istotnego znaczenia w okolicznościach rozpoczynającego się procesu rozluźniania więzi między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem.

Tematyka wystąpień zogniskowana była wokół następujących zagadnień, związanych z efektami psychologicznymi oraz konsekwencjami zmiany otoczenia i konieczności przystosowania się do nowych warunków społeczno-ekonomicznych.:

- Próba odnalezienia się na rynku pracy.
- Umiejętność korzystania z opieki zdrowotnej.
- Mechanizmy budowania relacji społecznych z rdzennymi mieszkańcami i emigrantami, w tym kwestie językowe, związane z kodami kulturowymi, zasadami komunikacji czy poziomem motywacji do integrowania się.
- Kompetencje społeczne i czynniki osobowościowe wspierające funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym.
- Analiza czynników wpływających na powstawanie zagrożeń i zaburzeń funkcjonowania w dotychczasowych układach społecznych, w tym w rodzinie, a także na marginalizację społeczną i ekologiczną (np. zamieszkiwanie miejsc o większej skali przestępczości, zubożenia).

Wystąpienia naukowe w formie artykułów opublikowane zostaną w kwartalniku Studia Społeczne - 5 pkt MNiSW. Prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie ze standardami APA, opisanymi tutaj: wsm.warszawa.pl/...


Lista przyjętych referatów - zobacz: PROGRAM...  |  Galeria zdjęć z wystąpień: TUTAJ...
Call For Papers [pdf]Formularz Rejestracyjny [doc]Formularz Rejestracyjny [pdf]_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________