Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <NAJMNIEJSZY UNIWERSYTET ŚWIATA


PAMIĘĆ . UMIŁOWANIE
PUNO.edu.PL
NAJWIĘKSZE IDEE CZŁOWIEKA


NAUKA . OJCZYZNA

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <


> UTW <

> KKP <

> Doktorat <


> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <
> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


Zakład Dydaktyki PolonijnejPolski Uniwersytet
Na Obczyźnie

Zakład Dydaktyki Polonijnej

238-246 King Street
London W6 0RF

tel. +44 (0)20 8846 9305
e-mail: ike@puno.edu.pl
strona: www.puno.edu.pl/zdp

NAUCZANIE
JĘZYKA POLSKIEGO


Dane do przelewu czesnego:

Barclays Bank
Hammersmith Branch
75 King Street
London W6 9HY
United Kingdom

Account holder:
Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90

Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22

III EDYCJA STUDIÓW


I. Kierunkowe efekty kształcenia na studiach podyplomowych: NAUCZANIE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ POZA POLSKĄII. ROCZNY PROGRAM STUDIÓWIII. Program zajęć trzeciej edycji studiów, I semestr.- HARMONOGRAM ZJAZDÓW TRZECIEJ EDYCJI W DRUGIM SEMESTRZE -

- HARMONOGRAM ZJAZDÓW TRZECIEJ EDYCJI W PIERWSZYM SEMESTRZE -

IV. Praktyki

W ramach zajęć słuchacze mają obowiązek zaliczenia praktyk pedagogicznych w łącznym wymiarze 30 godz. Praktyki organizowane będą w wybranych szkołach sobotnich w Londynie. Istnieje możliwość zaliczenia praktyki w polskiej szkole sobotniej poza Londynem, bliżej miejsca zamieszkania studenta.

V. Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów oraz otrzymania świadectwa jest zdanie egzaminów i zaliczenie wszystkich zajęć, łącznie z praktykami.


"Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską"
WSPIERA


_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________