Pracownicy

mgr Adriana Górka – absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją kliniczną i resocjalizacyjną. Dyplomowany Mediator i Negocjator oraz Life Coach z dyplomem ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours). Od niedawna również absolwentka Seksuologii Społecznej na PUNO. Doświadczenie w Polsce zbierała pracując z osobami chorymi psychicznie i upośledzonymi umysłowo. Od lat pracuje z dziećmi i młodzieżą szkolną, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych. Od 2010 jest członkiem Polish Psychologists’ Association, gdzie udziela konsultacji psychologicznych, oraz British Psychological Society. W latach 2012 do 2013 roku była współkoordynatorką projektu Warsztatów w Polskich Szkołach Sobotnich. Współtwórczyni i współkoordynatorkaa projektu Szkoleń psycho-edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli w latach 2014-2015. Od 2015 roku dyżuruje w telefonie zaufania PCZS (Polskiego Centrum Zdrowia Seksualnego). Od 2015 roku pracownik naukowy PUNO, gdzie zajmuje się koordynowaniem studiów podyplomowych z Coachingu oraz pracą ze studentami. Od września 2016 do kwietnia 2017 zastępca kierownika Zakładu Psychologii Stosowanej. Od maja 2017 pełni funkcję Kierownika Zakładu Psychologii Stosowanej PUNO.

prof. dr hab. Elżbieta Perzycka – pracuje jako profesor w Zakładzie Edukacji Informatycznej i Medialnej Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim. Oprócz swojej pracy badawczej i dydaktycznej, jest również ekspertem projektowym m.in. w programie Unii Europejskiej „HORIZON 2020”. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 20 zwartych publikacji, oraz kilkadziesiąt artykułów w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych. Z Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie współpracuje od 2015 roku, prowadząc zajęcia na seminarium doktoranckim oraz opracowując wnioski projektowe, w których partnerem jest PUNO – w tym m.in. projekt badawczy „TICASS”. Prof. Perzycka jest też opiekunem merytorycznym i promotorem dwóch doktorantek PUNO.

dr Magdalena Łużniak-Piecha – Krajowy opiekun merytoryczny seminarium doktoranckiego ZPS. Doktor psychologii, członek Instytutu Psychologii Stosowanej. Pracuje jako coach, szkoleniowiec oraz wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w psychologii zarządzania i psychologii międzykulturowej. Prowadzi badania w zakresie zarządzania międzykulturowego oraz strategii adaptacji i radzenia sobie z szokiem kulturowym.

dr Agnieszka Szajner – Wicedyrektor Instytutu Nauk Społecznych PUNO. Muzyk i pedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku na wydziale Wychowania Muzycznego. Tytuł doktora Nauk Społecznych w dziedzinie Pedagogiki otrzymała w roku 2013 na Uniwersytecie Szczecińskim. Dr Szajner jest wykładowcą Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Autorka książki „Integracja Międzykulturowa uczniów Szkoły Polskiej w Atenach”. Autorka wielu artykułów naukowych poświęconych edukacji polonijnej w Europie, a także problemów związanych z imigracją i integracją międzykulturową.

 

mgr Monika Kmiecik – absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplomowany Coach. Asystentka w Zakładzie Psychologii Stosowanej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Członkini Polish Psychologists’ Association. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. z dziećmi i ich rodzicami w obozie dla uchodźców w Polsce; dziećmi ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi w angielskich szkołach podstawowych oraz polskimi migrantami mieszkającymi w Londynie. W pracy psychologa stosuje podejście poznawczo – behawioralne. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się w szczególności wokół problemów akulturacji psychologicznej emigrantów, stresu akulturacyjnego, wartości i tożsamości kulturowej oraz psychologii dziecięcej.

mgr Leszek Kulaszewicz – absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku, Akademii Muzycznej w Gdańsku, Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, oraz Associated Board of the Royal Schools of Music. Zaangażowany w misję jednoczenia, wspomagania i kulturalnego ubogacania Polaków w Wielkiej Brytanii – członek PPA i PPL, współzałożyciel i mediator APM, pomysłodawca i organizator corocznych Londyńskich Zaduszek Jazzowych, twórca i autor bloga o wychowaniu i samorealizacji stronamarsa.pl, nauczyciel, szkoleniowiec i wykładowca. Jako asystent i doktorant PUNO eksploruje badawczo problematykę z pogranicza zagadnień stresu, ojcostwa i emigracji.

Andrzej Nawój – absolwent ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalność ekonomia menadżerska. Ukończył studia podyplomowe na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, kierunek coaching. Jest coachem, obszar nad którym skupia się w pracy zawodowej to life coaching, ponadto organizuje warsztaty rozwojowe na terenie Wielkiej Brytanii. We wrześniu 2016 roku ukończył kurs Praktyka metody Points of You®, dodatkowo jest członkiem ICF Polska, a także pracuje jako coach-wolontariusz w Polish Psychologists’ Association w Londynie. Od 2016 roku studiuje w Coventry College, specjalizując się w ESOL. Pasjonat samorozwoju, psychologii rozwoju człowieka i psychologii pozytywnej.