Pracownicy

dr Grazyna Czubinska

dr hab. n. med. prof. nadzw. PUM Maria Gańczak

mgr Urszula Kaźmierska

mgr Urszula Walczak

mgr Justyna Kluczyk

Sabina Mazoruk, MBPsS

mgr Magdalena Banach