Pracownicy


prof. dr Mirosław Matyja
Kierownik Zakładu

Politolog, ekonomista i historyk. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Bazylei. Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych na Université de Fribourg w Szwajcarii w 1998 r., w dziedzinie nauk humanistycznych na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie PUNO w Londynie w 2012 r. oraz w dziedzinie nauk społecznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2016 r.

Mirosław Matyja jest profesorem na Universidad Autonoma de Guadalajara w Meksyku oraz profesorem afiliowanym na PUNO w Londynie, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Kultury Mniejszości Narodowych. Autor i współautor 12 monografii i ponad 120 artykułów naukowych i popularno-naukowych w języku polskim, niemieckim i angielskim. Z zamiłowania alpinista i himalaista oraz badacz najnowszej historii Polski. Mieszka i pracuje w Szwajcarii, żonaty, ma dwóch bliźniaczych synów.


dr Teresa Folga-Naidoo
Z-ca Kierownika Zakładu

Historyk, archiwista, kulturoznawca, badacz dziejów najnowszych Afryki; pracownik naukowy i wykładowca PUNO. Doktorat w dziedzinie historii na Uniwersytecie Rzeszowskim. W latach 2009-2014, zastępca kierownika Zakładu Badań Nad Emigracją. W latach 2010-2013 archiwista w Instytucie Polskim i Muzeum im. Sikorskiego w Londynie. W latach 2014-2016 kierownik Zakładu Kultur Mniejszości Narodowych. Od roku 2016 pełni funkję zastępcy kierownika ZKMN. Członkini Senatu PUNO oreaz Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie, uczestniczka konferencji i warsztatów naukowych w Polsce i UK. Prowadzi badania z zakresu wielokulturowości miast UE, oraz historii społecznej i kulturalnej Afryki, głównie społecznosci indyjskiej w RPA i wielokulturowości miast w Afryce. Publikacje nt. II wojny światowej, emigracji polskiej, historii społeczeństw afrykańskich, wielokulturowości. Miłośniczka literatury podróżniczej, dzikiej przyrody oraz orientalizmu. Mieszka w Londynie z mężem i córką.

dr Joanna Janicka
Adiunkt

Doktor nauk humanistycznych. Główne kierunki badawcze: Naukowe zainteresowania pracownika ukierunkowane są na szeroko rozumiane, wielokulturowe dziedzictwo rozwijające się we współczesnej Europie w nierozerwalnym związku z turystyką, i jej społecznym charakterem. Rozwój ośrodków o istotnym, kulturowym znaczeniu w Europie na przestrzeni dziejów oraz rozwój regionalny. Autorka i współautorka książek z zakresu historii, m.in mniejszości narodowych, dziedzictwa kulturowego, periodyków, artykułów i recenzji krajowych i regionalnych dot. turystyki, rozwoju regionalnego. Stypendystka Société Historique er Littéraire Polonaise w Paryżu dla młodych naukowców i badaczy. Trener regionalny w zakresie funduszy UE na rzecz kultury. Obecnie: Ekspert zewnętrzny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie ds. oceny projektów oraz opracowania ekspertyz; Niezależny ekspert zewnętrzny do oceny strategicznej projektów UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 20014-2020, Działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki.