Aktualności

2018/03/04

Na portalu Polsko-Amerykanskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Szwajcarskie referendum „przeciwko zdzierstwu”: www.pafere.org


2018/02/28

Na portalu Polsko-Amerykanskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Nadzór finansowy w Szwajcarii”: www.pafere.org


2018/01/13

W „Aspekcie Polskim”, Łódź, 2017 nr 239, s. 11. ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Sukces Szwajcarii”.


2018/01/13

W szwajcarskim czasopiśmie „Ofagofon”, Berno, grudzień 2017, nr. 198, s. 8-9 ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Letzter Urwald Europas in Gefahr”.


2017/10/28

W „Aspekcie Polskim”. Łódź, 2017 nr 236, s. 7. ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. „Muzułmanie w Szwajcarii”.


2017/08/12

W „Aspekcie Polskim”, Łódź, 2017 nr 234, s. 6. ukazał sie artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Korea Północna – ostatni bastion komunizmu. W czasopiśmie „Nasza Gazetka – Polnische Zeitschrift in der Schweiz”, Zürich, nr 2/298/2017, s. 4-6. ukazał sie artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Druga wojna perska a uchodźcy w Europie.


2017/04/29

W „Przeglądzie Politologicznym”, Poznań, Nr 4/2016, s. 19-26, ukazał się artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Is direct democracy in Switzerland dysfunctional?


2017/03/29


2017/03/20

W poniedziałek 20 marca 2017 w Collegium Humanisticum UMK w Toruniu, na zaproszenie Katedry Filologii Germańskiej UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, prof. Mirosław Matyja zaprezentował odczyt pt. Polacy internowani w Szwajcarii w latach 1940-1945.


2017/03/01

    DO POBRANIA: Plakat…

 

 

 

 


2016/12/17

W czasopiśmie „Nasza Gazetka – Polnische Zeitschrift in der Schweiz”, Zürich, nr 4/296/2016, s. 20-22. ukazał sie artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Polskie badania europejskiej wielokulturowości w Londynie. Fragmenty artykułu:

„źródłem radykalizacji stają się religia, normy prawne, zwyczaje, sposób codziennego życia, język, edukacja i oczywiście sama szeroko pojęta kultura. Niektórzy przyjmują błędnie, że przyczyną sytuacji napięcia i kształtowania postaw radykalnych i ksenofobicznych jest właśnie idea wielokulturowości.

(…) Brytyjczycy akceptują różnice kulturowe, etniczne, lingwistyczne itd. i umożliwiają ich ekspresję w polityce, w mediach, w szkołach i w ośrodkach religijnych. Nie włączają je jednak automatycznie do swojej kultury i nie wchodzą z nimi w ścisłe relacje.

(…) Ten anglosaski model mozaiki kulturowej akceptuje co prawda różnice, ale niekonieczne włącza obce kultury do wspólnej kultury Londynu.

(…) Pracownicy naukowi Zakładu Kultury Mniejszości Narodowych na PUNO w Londynie są zgodni, że narastające imigracje wpływają na zjawisko wielokulturowości rozumiane w kategoriach faktu kulturowego i relacji międzyludzkich oraz polityki państwa”.


2016/12/14


2016/11/25

W „Aspekcie Polskim”, Łódź, 2016 nr 226, s. 6. ukazał sie artykuł prof. Mirosława Matyi pt. Wielokulturowość na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Fragmenty artykułu:

„Społeczeństwa wielokulturowe są dzisiaj dość powszechne. Problemem do rozwiązania dla polityków jest znalezienie sposobu, aby różnice nie utrudniały współżycia w tego typu społeczeństwie. Obok pojęcia „wielokulturowość”, które to określenie ma funkcję opisującą i nienormatywną, pojawia się pojęcie „międzykulturowość” mające charakter opisowy i normatywny i proponuje konkretne sposoby zarządzania oraz sterowania różno-rodnością kulturową. Przykładów zarządzania zróżnicowaniem kulturowym we współczesnym świecie jest wiele. Na uwagę zasługują przede wszystkim modele brytyjski, francuski i niemiecki.
(…) Zakład Kultur Mniejszości Narodowych, który został powołany w 2013 roku w ramach Instytutu Kultury Europejskiej na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, zajmuje się problematyką wielokulturowości lub – jak kto woli – międzykulturowości i przed-stawionymi powyżej problemami.
(…) Ta młoda instytucja ma ambitne plany, do których należy współpraca z instytucjami naukowymi o podobnym profilu badawczym w Polsce, w Wielkiej Brytanii i w innych krajach europejskich. Celem tych kontaktów i badań naukowych jest analiza wielokulturowości w Europie i sformułowanie propozycji konkretnych sposobów zarządzania oraz sterowania różnorodnością kulturową na starym kontynencie.”


2016/10/12

Prof. Mirosław Matyja wygłosił 12 października 2016, w ramach UTW na PUNO, referat na temat:
Polonia w Szwajcarii – historia i współczesność.
Skrócona wersja referatu ukazała się w miesięczniku „Aspekt Polski”, Łódź, 2016 nr 225, s. 10.