Pracownicy

mgr Beata Howe – absolwentka anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz zawodowy, nauczyciel dyplomowany w sektorze Lifelong Learning.

Przez przeszło 20 lat pracowała jako nauczycielka języka angielskiego oraz wykładowca na kursach szkoleniowych dla nauczycieli w Carshalton i Merton College i następnie jako asystentka w Canterbury Christ Church University.

Prowadziła kursy A Level Polish oraz była redaktorem pisma dla młodzieży Tygiel. Uczyła również j. polskiego na kursach dla dorosłych. Przeprowadzała inspekcje egzaminὁw z języka polskiego na Leeds Metropolitan University I asystowała przy pisaniu programów nauczania j.polskiego.  Była członkiem unijnej, międzynarodowej grupy pedagogów redagujących projekt Heuropa  – interaktywny, komputerowy program do nauczania języka polskiego dla dzieci i osὁb dwujęzycznych.

Obecnie jest dyrektorem szkoły im. Prezydenta R. Kaczorowskiego i kierownikiem Zakładu Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Wykłada na studiach podyplomowych PUNO Nauczanie języka I kultury polskiej poza Polską.

Współautorka poradnika dla rodziców Po polsku na Wyspach, autorka wielu artykułów na temat szkolnictwa polskiego za granicą oraz wystąpień na konferencjach dotyczących polskiej oświaty.

mgr Elżbieta Grabska-Moyle – jest członkiem Zakładu Dydaktyki Polonijnej oraz nauczycielką w Polskiej Szkole w Luton i Dunstable. Zawodowo zajmuje się nauczaniem języka angielskiego i szkoleniem nauczycieli angielskiego jako obcego (CELTA). Interesuje się kulturą języka i gramatyką, metodyką nauczania języka polskiego uczniów polonijnych oraz szkoleniem nauczycieli. Do końca lat dziewięćdziesiątych pracowała jako asystent w Zakładzie Leksykologii i Kultury Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest współautorką Słownika poprawnej polszczyzny nie tylko dla młodzieży, Słownika gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego oraz Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, bierze udział w konferencjach naukowych, publikuje artykuły w wydawnictwach językoznawczych. Prowadziła liczne wykłady i warsztaty dla nauczycieli na konferencjach Polskiej Macierzy Szkolnej.
mgr Edyta Nowosielska – jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie doktorantką PUNO. Od wielu lat zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego (jpjo). W 2000 roku założyła pierwszą w Londynie prywatną szkołę jpjo, Polword. Prowadziła lektoraty języka polskiego w PON UJ w Londynie oraz na brytyjskim University College London, a od roku 2014 jest lektorem jpjo na Uniwersytecie w Cambridge. Jest współautorką serii e-booków do nauki jpjo „Polish Easy Books”, poradnika dla rodziców dzieci dwujęzycznych „Po polsku na Wyspach”, jak również autorką wielu artykułów na temat języka polskiego jako obcego oraz stanu szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii.  Wieloletni członek Stowarzyszenia Polskich Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego – Bristol.

Jej zainteresowania koncentrują się na glottodydaktyce, a zwłaszcza nowych trendach w nauczaniu jpjo.

mgr Monika Plata – pracuje jako neurologopedka i terapeutka integracji sensorycznej, a także szkoleniowiec. Absolwentka filologii polskiej, logopedii oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a także neurologopedii w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Doktorantka interdyscyplinarnych studiów w zakresie psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Jej zainteresowania koncentrują się na wspomaganiu komunikacji u dzieci ze spektrum autyzmu oraz u osób z apraksją. Asystentka w Zakładzie Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, gdzie prowadzi również zajęcia poświęcone tematyce szeroko rozumianej logopedii. Doświadczenie w pracy z dziećmi dwujęzycznymi zdobywała w Poradni Rodzinnej działającej przy Stowarzyszeniu Polskich Psychologów w Londynie, polskich szkołach sobotnich (Hounslow, South Croydon oraz Willesden Green) oraz prywatnej przychodni lekarskiej. Współpracuje również z londyńską fundacją Connect – The Communication Disability Network, oferując swoją pomoc osobom dotkniętym afazają na skutek udarów mózgu. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, Sensory Integration Network (UK & Ireland) oraz Stowarzyszenia Polskich Psychologów w Londynie. Jej pasją jest praca, badminton oraz oprowadzanie turystów po Warszawie.

mgr Katarzyna Władyka – asystentka w Zakładzie Dydaktyki Polonijnej PUNO. założycielka POLONICUM Polish Language Learning Centre w północnym Londynie, redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Razem Młodzi Przyjaciele” wydawanego przez Polską Macierz Szkolną.

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych „Nauczanie Języka i Kultury Polskiej jako Drugich” PUNO/ UJ w Londynie oraz Szkoły Dramy Stosowanej w Warszawie. Prowadzi kursy języka polskiego dla obcokrajowców oraz pracuje w Polskiej Szkole Sobotniej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Londynie, gdzie przygotowuje młodzież polonijną do egzaminu A level z języka polskiego.

Promuje uczenie przez twórcze działanie na lekcjach języka polskiego w szkołach sobotnich oraz w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Tworzy i adaptuje scenariusze teatralne, przygotowuje spektakle i inscenizacje z dziećmi i młodzieżą.