Pracownicy

Joanna Rachwał – nauczyciel, pedagog, choreoterapeuta. Absolwentka Pedagogiki i Psychologii. Od roku 2012 zastępca kierownika Zakładu Badań nad Emigracją PUNO w Londynie. Słuchaczka seminarium doktoranckiego w Londynie. Rozprawa doktorska „Taniec jako forma terapii w wielokulturowym środowisku Londynu”. Z pochodzenia Noworudzianka. Animatorka wielu wydarzeń społeczno – kulturalnych, założyciel i choreograf dużej ilości zespołów młodzieżowych, działających przy ośrodkach kulturalnych, szkołach, przedszkolach. Scenarzysta, reżyser i choreograf między innymi Teatru Tańca działającego przy Miejskim Centrum Kultury oraz Teatrze imienia Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy Zdroju. W latach 2002 – 2006, choreoterapeuta, nauczyciel, wychowawca w Sanatorium Dziecięcym w Polanicy Zdroju. Za swoją działalność nagrodzona kilkoma dyplomami Ministerstwa Kultury oraz Sejmiku Dolnośląskiego. Od roku 2007 nauczyciel w Polskiej Szkole Sobotniej na Balham.

mgr Rafael Christian Gallera – Wykształcenie: absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Birkbeck College the University of London (Certificate in Management); Publikacje:
– Gallera Rafael C., Antologia Szkół Podchorążych PSZ na Zachodzie w czasie i po II wojnie światowej, Londyn 2002.
– Gallera Rafael C., Opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi [w:] LI Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Londyn 2008; Fragment spisu bitew i potyczek z Powstania Kościuszkowskiego [w:] LIII Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Londyn 2010.
– Gallera Rafael C., Definicja cmentarza i cmentarza wojennego w ustawodastwie na ziemiach polskich od konca XVII wieku do czasów współczesnych [w:] Definicja”Dziedzictwo i Pamięć Września 1939 na Mazowszu, Warszawa 2013.
Współzałożyciel Muzeum Ziemi Makowskiej i Garnizonu Różan; wieloletni współpracownik oraz wolontariusz tej placówki. Udział w konferencjach naukowych: „Fortyfikacja rosyjska na ziemiach polskich. Stan badań i problemy ochrony.” Konferencja naukowa, zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji i Generalnego Konserwatora Zabytków. Modlin 1994. Członkostwo: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie w Londynie. Mazowiecko – Podlaskie Towarzystwo Historyczne.

mgr Magdalena Górka – absolwentka polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 nauczyciel klasy maturalnej (GCSE) w Szkole Przedmiotów Ojczystych na Balham w Londynie, gdzie od 2009 roku pełni funkcję zastępcy kierownika. Od listopada 2008 roku Członek Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej Zagranicą. Studentka seminarium doktoranckiego PUNO, gdzie pisze pracę doktorską na temat zmian językowych. Interesuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego.