Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!

MISJA UTW- Uniwersytet Trzeciego Wieku & Innych -WIADOMOŚCI

Wiele uczelni europejskich zakłada obecnie Uniwersytety Trzeciego Wieku jako formę kształcenia osób dorosłych. W ten sposób wspiera się intelektualnie i emocjonalnie starsze pokolenia, które stają się coraz liczniejsze, aczkolwiek coraz bardziej pozbawione bezpośredniego kontaktu z nauką i środowiskiem akademickim. Działający od 2008 roku przy PUNO Uniwersytet Trzeciego Wieku pragnie stać się oparciem intelektualnym i akademickim dla wszystkich przebywających na Wyspach rodaków.

UTW-PUNO nie stawia żadnych limitów ani ograniczeń, może do niego dołączyć każdy bez względu na wiek i wykształcenie. Czesne wynosi jedynie £50 za semestr, płatne z góry.

Wykłady odbywają się w sali wykładowej PUNO, w budynku POSK, III piętro, 240 King Street, London W6 0RF.

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie PUNO w poniedziałki, środy i piatki w godz. 16.00-19.00, tel.: 02088469305, e-mail: utw@puno.edu.pl

W bieżącym roku akademickim omawiane będą zagadnienia dotyczące współczesnej Europy i świata w wieku XXI: w perspektywie historycznej, literackiej, kulturze artystycznej, psychologii, filozofii, socjologii, stosunkach między-narodowych.


>>
          POWIĘKSZ <<
Słuchacze UTW PUNO [24.01.2011]


>>
          POWIĘKSZ <<
Wykład prof. Taborskiej [24.01.2011]
ZOOM


UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PUNO

(dla osób w każdym wieku!)


rok akademicki 2016/2017, sem. II - letni
Wykłady w środy o godz. 16.00, Sala Wykładowa PUNO, IIIp., POSK
Czesne za 1 semestr £50, opłata za 1 wykład £5


Polska i Świat w XXI wieku08.02.2017 godz. 18.00
prof. Zuzanna Goluch-Koniuszy
Znaczenie ziół i przypraw w żywieniu człowieka

22.02.2017 godz. 18.00
PUNO i Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie zapraszają
Jan i Krystyna Kaplan
Londyn w czasach Sherlocka Holmesa i współcześnie

01.03.2017 godz. 16.30 dr Teresa Folga-Naidoo [ZOBACZ: plakat...]
Londyn - miasto wielu kultur. Cz. 2. Kształtowanie się i rozwój kultury azjatyckiej w brytyjskiej metropolii

08.03.2017 mgr Joanna Rachwał
Londyn - miasto wielu kultur. Cz. 3. Mniejszości narodowe w Londynie

15.03.2017 Wykład otwarty, wstęp wolny
prof. Szymon Kawalla
Tendencje artystyczne w twórczości wokalno-instrumentalnej w XXI wieku

22.03.2017 mgr Leszek Kulaszewicz
Rola wdzięczności w procesie wzrastania i wrastania

29.03.2017 godz. 16.30 dr Teresa Folga-Naidoo [ZOBACZ: plakat...]
Londyn - miasto wielu kultur. Cz. 4. Wielokulturowość Londynu dziedzictwem kolonializmu brytyjskiego: społeczności afrykańskie i kultura karaibska

05.04.2017 prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Problem okrucieństwa w telewizji polskiej w XXI wieku

08.04.2017 KONFERENCJA KWIETNIOWA

10 - 19 kwietnia 2017: przerwa wielkanocna

26.04.2017 mgr Mirosław Szcześniak
Charakterystyka wybranych stylów kierowania nowoczesną organizacją

03.05.2017 Święto Narodowe - nie ma wykładu

10.05.2017 mgr Joanna Rachwał
Choreoterapia w praktyce - dawniej i obecnie

17.05.2017 dr Joanna Janicka
Turystyka wiejska w Polsce i w Europie

24.05.2017 Wykład otwarty, wstęp wolny
prof. Anna Seretny (UJ, Kraków)
Język odziedziczony, czyli polszczyzna na emigracji

31.05.2017 dr Teresa Folga-Naidoo
Portret współczesnego londyńczyka

07.06.2017 mgr Mirosław Szcześniak
Etyczne postępowanie menedżera w zarządzaniu organizacją

27.06.2017 WTOREK, godz. 17.00
WSTĘP OBA WYKŁADY ŁĄCZNIE: £5
1. Prof. dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy: Dieta w profilaktyce i leczeniu zaparć.
2. Prof. dr hab. inż. Grażyna Bortnowska: Kuchnia molekularna - za i przeciw kulinarnej rewolucji.

Semestr I - zimowy.


12.10.2016 prof. Mirosław Matyja (Szwajcaria)
Polonia w Szwajcarii - historia i współczesność

19.10.2016 mgr Monika Dec
Różnorodność narodowa - rasizm i szowinizm

26.10.2016 mgr Leszek Kulaszewicz
Walka o czas i uwagę w XXI wieku

02.11.2016 dr Joanna Janicka
Skanseny i muzea etnograficzne w Polsce

09.11.2016 godz. 18.00! WYKŁAD OTWARTY, WSTĘP WOLNY
dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy (ZUT Szczecin)
Suplementy diety (nie)korzystne dla zdrowia

16.11.2016 mgr Mirosław Szcześniak
Niebezpieczne zjawiska patologiczne w miejscu pracy w XXI wieku - mobbing, molestowanie seksualne, kradzież i korupcja

23.11.2016 godz. 14.00! 20 Prince’s Gate, London SW7 1PT, WSTĘP WOLNY
mgr Magdalena Czajkowska
Współczesne formy ekspozycji muzealnych na przykładzie wystawy "Zwierzęta - maskotki w polskich siłach zbrojnych i ich historie (1918-1945)." Wizyta w Instytucie i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego

30.11.2016 ks. dr Władysław Wyszowadzki
Duszpasterska troska ks. kardynała Władysława Rubina o Kościół Polski na emigracji

07.12.2016 dr Joanna Janicka
Turystyka pielgrzymkowa

14.12.2016 dr Teresa Folga-Naidoo
Londyn - miasto wielu kultur. Cz. 1. Wprowadzenie  [ PDF ]

Przerwa świąteczna do 2 stycznia 2017 r.


04.01.2017 mgr Aleksandra Jędryszek-Geisler
Dlaczego często błędnie odbieramy świat? Psychologia poznawcza

11.01.2017, godz. 18:00 - WYKŁAD OTWARTY, wstęp wolny
PUNO i Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie zapraszają
prof. Jerzy Woś (Rzym)
Polacy we Florencji

18.01.2017 dr Magdalena Zegarlińska
Era Wielkiego Brata. Ewolucja polskiej kultury masowej po 2000 roku

25.01.2017 prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
SŁOWO w przestrzeni publicznej

01.02.2017 mgr Mirosław Szcześniak
Etyka w biznesie XXI wieku - uwarunkowania społeczne i kulturowe


6 - 19 lutego 2017 r. - przerwa międzysemestralnaU C H W A Ł A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, pragnąc podkreślić znaczenie edukacji dla rozwoju i wykorzystania potencjału starszego pokolenia Polaków oraz wskazać na ogromną rolę, jaką odgrywają seniorskie organizacje samopomocowe, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Obejmujący dziś już ponad 350 uniwersytetów i ponad 100 tysięcy członków ruch społeczny jest prawdziwym fenomenem na skalę europejską, nie mającym sobie równego pod względem bogactwa działalności i inicjatyw. Chociaż uniwersytety trzeciego wieku mają w Polsce już trzydziestopięcioletnią tradycję, to jednak dopiero od momentu odzyskania wolności przez nasz kraj przeżywają prawdziwy rozkwit. Zaświadcza to o szybko rosnących aspiracjach polskich seniorów nie tylko w dziedzinie edukacji, lecz także kultury, sportu, turystyki i rekreacji. Senat pragnie zachęcić seniorów do organizowania kolejnych uniwersytetów i włączania w ich działalność wszystkich osób starszych pragnących dotrzymywać kroku młodszym generacjom. Uniwersytety trzeciego wieku to znakomity przykład pozarządowej organizacji samopomocowej. Funkcjonują one w oparciu o społeczną pracę wielu tysięcy wolontariuszy, poświęcających swój czas i energię dla dobra i rozwoju innych seniorów. Seniorskie uniwersytety nie zamykają się na swoje środowisko. Przez współpracę ze szkołami i przedszkolami, placówkami kultury oraz innymi organizacjami pozarządowymi przyczyniają się do integracji międzypokoleniowej.

Uniwersytety trzeciego wieku nie mogłyby funkcjonować bez wsparcia szkół wyższych. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie uczelniom, które pomagają wolontariuszom. Pragniemy zachęcić wszystkie polskie uczelnie do działań na rzecz tworzenia i rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku. Niech wspieranie tych organizacji będzie częścią misji każdej uczelni. Senat Rzeczypospolitej Polskiej docenia także wkład samorządowców w rozwój seniorskich organizacji społecznych. Uniwersytety trzeciego wieku wraz z innymi organizacjami seniorskimi powinny być partnerami w rozwiązywaniu problemów społecznych, jakie wiążą się ze starzeniem społeczności lokalnych.

Obchody Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku staną się z pewnością istotną częścią wydarzeń związanych z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszychi Solidarności Międzypokoleniowej. Senat Rzeczypospolitej Polskiej będzie wspierać działania Komitetu Organizacyjnego tych obchodów, zwłaszcza przygotowanie pierwszego krajowego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jest niezwykle istotne, aby zapewnić w nim udział reprezentacji seniorów żyjących także poza granicami Rzeczypospolitej.

Wspólnie możemy przyczynić się do utrwalania pozytywnego wizerunku osób starszych, przeciwdziałać groźbie ich wykluczenia, sprzyjać integracji, lepiej spożytkować wiedzę i doświadczenie seniorów dla rozwoju Polski.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

MARSZAŁEK SENATU


Bogdan BORUSEWICZ'Ź R Ó D Ł O: "Third Age Matters" - Summer 2012 - str. 4

_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________