Struktura

REKTOR: Prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski
Prorektor ds. Administracji i Finansów: dr Grażyna Czubińska
Prorektor ds. Prawnych i Współpracy Międzynarodowej: dr Waldemar Gontarski
PROREKTORZY: Dr Grażyna Czubińska; Dr Waldemar Gontarski

 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Dziekan: prof. Alicja Moskal
Prodziekan: dr Agnieszka Szajner

 

ZAKŁAD BADAŃ NAD EMIGRACJĄ

Kierownik Zakładu: mgr Agata Błaszczyk Sawyer
Z-ca Kierownika: mgr Joanna Rachwał

Asystenci:

mgr Magdalena Górka
mgr Aneta Ogrodnik
dr Żaneta Stefek

 

ZAKŁAD BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

Kierownik Zakładu: prof. Zbigniew Judycki
Z-ca Kierownika: mgr Wojciech Klas

Członkowie Zakładu:

dr Adam Gałkowski
dr Anna Kozyra
płk dr Jacek Macyszyn
dr Tadeusz Skoczek
ks. dr hab. Władysław Zarębczan
dr Jan Znajdek

 

ZAKŁAD DYDAKTYKI POLONIJNEJ

Kierownik Zakładu: mgr Beata Howe
Z-ca Kierownika: mgr Halina Stochnioł

Asystenci:

mgr Elżbieta Grabska-Moyle
mgr Edyta Nowosielska
mgr Monika Plata
mgr Katarzyna Władyka

 

INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ

Dyrektor: prof. dr hab. Halina Taborska
Z-ca Dyrektora: prof. Michael Fleming

 

ZAKŁAD KULTUR MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

Kierownik Zakładu: prof. Mirosław Matyja
Z-ca Kierownika: dr Teresa Naidoo

Członkowie Zakładu:

dr Joanna Janicka
dr Joanna Taleiwcz-Kwiatkowska

 

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY BRYTYJSKIEJ

Kierownik Zakładu: dr Wojciech Rappak

Członkowie Zakładu:

prof. dr hab. Halina Taborska
prof. Michael Fleming

Asystenci:

dr Magdalena Zegarlińska

 

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY LITERACKIEJ I ARTYSTYCZNEJ

Kierownik Zakładu: prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Członkowie Zakładu:
prof. dr hab. Szymon Kawalla
prof. dr hab. Jan Sienkiewicz

Asystenci:

dr Małgorzata Dawidek Gryglicka

 

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH

Dyrektor: dr Grażyna Czubińska

 

ZAKŁAD NAUK O ZDROWIU

Kierownik Zakładu: mgr Urszula Kaźmierska
Z-ca Kierownika: mgr Justyna Kulczyk

Członkowie Zakładu:

prof. Maria Gańczak (profesor wizytujący)
prof. Zuzanna Goluch-Koniuszy (profesor afiliowany)
dr Grazyna Czubińska (adiunkt)
dr Iwona Zaczyk (adiunkt)

Asystenci:

mgr Justyna Kulczyk
mgr Sabina Mazoruk
mgr Urszula Walczak

Stażyści:

mgr Magdalena Wróbel

 

ZAKŁAD PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

Kierownik Zakładu: mgr Adriana Górka
Z-ca Kierownika: mgr Leszek Kulaszewicz

Członkowie Zakładu:

prof. Elżbieta Perzycka (profesor afiliowany)
dr Magdalena Łużniak-Piecha (adiunkt)
dr Agnieszka Szajner (adiunkt)

Asystenci:

mgr Monika Kmiecik
mgr Mirosław Szczęśniak

Stażyści:

mgr Andrzej Nawój

 

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH

Dyrektor: Prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski
Z-ca Dyrektora: dr Marian Zastawny

 

ZAKŁAD BADAWCZO-PROJEKTOWY BUDOWNICTWA

Kierownik Zakładu: prof. Włodzimierz Bronic-Czerechowski

Asystenci:

arch. Paweł Stasch

 

ZAKŁAD HISTORII TECHNIKI

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

 

ZAKŁAD TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Kierownik Zakładu: mgr inż. Rafał Drąg

Członkowie Zakładu:

prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski
prof. Stefan Stańczyk
dr Marian Zastawny