Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!

- Senat PUNO -Rektor PUNO
prof. dr hab. Halina Taborska

Prof. dr hab. Halina Taborska jest Rektorem PUNO od 2011 roku, od roku 2007 kieruje też Instytutem Kultury Europejskiej PUNO. Przez ponad trzydzieści lat wykładała i prowadzila badania naukowe na uczelniach brytyjskich, m. in.: w Oxford Univesity, Camverwell College of Arts (obecnie University of the Arts London) na Wydziale Historii Sztuki i Nauk Pokrewnych oraz w Institute of Roehampton (obecnie University of Roehampton). W latach 1995 - 2011 współpracowała z uczelniami polskim, jako profesor wizytujący lub etatowy, m.in.: w Uniwersytecie Warszawskim, Wyższej Szkole im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest estetykiem i historykiem sztuki, od połowy lat 90. w polu jej badawczych zainteresowań znajduje się sztuka upamiętniająca ofiary drugiej wojny światowej w otwartych przestrzeniach Europy, współczesna sztuka publiczna europejskich metropoli oraz nowa urbanistyka i architektura w procesach rewitalizacji miast. Wśród publikacji H. Taborskiej, poświęconych tej tematyce, znadują się: Współczesna sztuka publiczna. Dzieła i problemy, Warszawa 1996; Current Issues in Public Art, London 1998; Nowy Londyn - miasto i jego sztuka publiczna, Londyn 2004; Miasto, które nie zginęło. Ludność cywilna Warszawy 1939-1945 i pomniki jej poświęcone, Warszawa 2014, a także ponad 50 artykułow i rozpraw w pracach zbiorowych, czasopismach naukowych i literacko-artystycznych. W roku 2014, podczas uroczystości Jubileuszu PUNO 75, prof. Taborska odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


REKTOR: Prof. dr hab. Halina Taborska
PROREKTOR: Prof. dr Stefan Stańczyk

SEKRETARZ SENATU:
mgr Halina Stochnioł
KAPELAN PUNO: Ks. Prałat prof. dr Władysław WyszowadzkiWYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Dziekan:
prof. dr Alicja Moskal
Prodziekan: dr Żaneta Steffek


ZAKŁAD BADAŃ NAD EMIGRACJĄ
Kierownik Zakładu: mgr Agata Błaszczyk Sawyer
Zastępca Kierownika: mgr Joanna Rachwał

ZAKŁAD DYDAKTYKI POLONIJNEJ
Kierownik Zakładu: dr Katarzyna Zechenter
Zastępca Kierownika: mgr Halina StochniołINSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
Dyrektor: dr Grażyna Czubińska
Wicedyrektor: dr Agnieszka Szajner

ZAKŁAD PSYCHOLOGII STOSOWANEJ
Kierownik Zakładu: mgr Monika Kmiecik
Zastępca Kierownika: mgr Adriana GórkaINSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ
Dyrektor: prof. dr hab. Halina Taborska
Wicedyrektor: prof. Michael Fleming

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY BRYTYJSKIEJ
Kierownik Zakładu: dr Wojciech Rappak

ZAKŁAD KULTURY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
Kierownik Zakładu: prof. dr Mirosław Matyja
Zastępca Kierownika: dr Teresa Naidoo

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY LITERACKIEJ I ARTYSTYCZNEJ:
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Ewa Lewandowska-TarasiukINSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH
Dyrektor: prof. dr Stefan Stańczyk
Wicedyrektor: dr Marian Zastawny

ZAKŁAD BADAWCZO-PROJEKTOWY BUDOWNICTWA
Kierownik Zakładu: prof. Włodzimierz Bronic-Czerechowski
Zastępca Kierownika: dr Wojciech Stec

ZAKŁAD HISTORII TECHNIKI
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

ZAKŁAD TECHNIK KOMPUTEROWYCH
Kierownik Zakładu: mgr Jan ZaleskiPRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW PUNO
mgr Ewelina Strulak, mgr Wojciech Klas


   _________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________