VIII Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa PUNO 2018 w Londynie

VIII Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa PUNO 2018 w Londynie
TERMIN PRZYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA 17 STYCZNIA
SUBMISSION DEADLINE HAS BEEN MOVED TO 17 JANUARY

 

“Wkład architektów polskiego pochodzenia do architektury brytyjskiej
i planowania przestrzennego po 1945 roku”

“Polish architects in UK and their input into British architecture and
town planning since 1945”

 

Celem Konferencji jest prezentacja badań dotyczących wkładu Polaków w architekturę i urbanistykę w Wielkiej Brytanii po II Wojnie Światowej oraz współczesnych projektów realizowanych przez polskich architektów.  Nadsyłane artykuły powinny dotyczyć przykładowych tematów przedstawionych poniżej lub pokrewnych zagadnień:

 1. Odbudowa brytyjskich miast i miasteczek po II Wojnie Światowej.
 2. Powstanie i osiągnięcia brytyjsko-polskich firm architektonicznych działających w Wielkiej Brytanii.
 3. Nowe idee w dziedzinie architektury, budownictwa i inżynierii lądowej polskich projektantów i inżynierów, ukończone projekty, konstrukcje powstałe w XXI wieku.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim.

The aims of the conference include raising awareness among different communities in Britain of the work and influence of Polish-origin architects on British architecture and town planning, and shedding light on how they developed their careers and architectural vision in Britain. At the conference, papers dealing with the following themes, among others, will be presented.

 1. The rebuilding of British cities and towns after the Second World War.
 2. The formation and achievements of British-Polish architectural firms active in Britain.
 3. Polish-origin architects and town planners settled in England, and Polish newcomers arriving from Poland in recent years – new architectural ideas, completed projects, building and construction in the 21st century.

The conference will be conducted in Polish and English.  The conference proceedings will be published in both languages.

 

Data: 14 kwietnia 2018 / 14 April 2018
Miejsce: Polski Uniwersytet na Obczyźnie,
240 King Street, London W6 0RF, Wielka Brytania

 

ZGŁOSZENIA/SUBMISSIONS:

Wypełniony formularz zgłoszenia artykułu należy przesłać na adres mailowy konferencja@puno.edu.pl do 17 stycznia 2018 r. Selekcja nadesłanych zgłoszeń odbędzie się na podstawie rozszerzonych abstraktów (do 1000 słów) napisanych w języku polskim lub angielskim. Autorzy prac przyjętych do prezentacji na Konferencji zostaną poinformowani mailowo do 24 stycznia 2018 r.

Submission form should be sent to konferencja@puno.edu.pl by 17 January 2018. Presenter selection will be based on the extended abstracts (max. 1000 words), written in English or in Polish. Selected authors will be notified by emails on 24 January 2018.

Pełne teksty przyjętych artykułów, w języku polskim lub angielskim, należy nadesłać do 14 kwietnia 2018r.  Zostaną one wydane przez Wydawnictwo Naukowe PUNO jako praca zbiorowa w formie książkowej z numerem ISBN.

Full texts for accepted papers (either in English or in Polish), should be sent by 14 April 2018.  The conference proceedings will be published by PunoPress as a book with ISBN number.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY/ ORGANISING COMMITTEE:
 • prof. dr inż. Tomasz J Kaźmierski (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
 • dr inż. Marian Zastawny (Przewodniczący Komitetu Programowego)
 • mgr inż. arch. Anna Wojcieszak
 • Cezary M Bednarski MSc DipArch RIBA FRSA SARP
 • prof dr hab. Halina Taborska
 • dr Grażyna Czubińska
 • prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec
 • prof. dr inż arch. Władysław Bronic-Czerechowski
 • mgr Halina Stochniol

 

DOCUMENTS: