Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!

MISJA KKP- Kurs Kultury Polskiej PUNO -WIADOMOŚCI

<< ZOOM >>

W bieżącym roku akademickim na Kursie Kultury Polskiej tematem wiodącym jest: Polska - wiek XXI, czyli obraz dzisiejszej Polski w perspektywie historycznej, literackiej, kulturze artystycznej, psychologii, filozofii, socjologii, stosunkach międzynarodowych.

Zajęcia KKP odbywają się w poniedziałki o godz. 18.00 w sali wykładowej PUNO, w budynku POSK, III piętro, 240 King Street, London W6 0RF. Wstęp wolny.
----------------------------

Prof. dr hab.
Halina Taborska

"Muzeum Historii
Żydów Polskich
w Warszawie.
Czyje? Jakie?
Dla kogo?"

Otwarty wykład
KKP na PUNO
Londyn, 20.05.2013

----------------------------


KURS KULTURY POLSKIEJ PUNO


rok ak. 2016/2017, sem. II - letni
Wykłady w poniedziałki o godz. 18.00, Sala Wykładowa PUNO
WSTĘP WOLNY


Polska w latach 1939 - 195620.02.2017 mgr Aleksandra Jędryszek
Psychologiczne aspekty różnych sytuacji politycznych i społecznych

27.02.2017 ks. dr Władysław Wyszowadzki
Duszpasterska troska ks. kardynała Władysława Rubina o Kościół Polski na emigracji

06.03.2017 mgr Agata Błaszczyk-Sawyer
Znaczenie edukacji w procesach integracyjnych polskiej społeczności na obczyźnie po II wojnie światowej - polskie szkoły średnie w Wielkiej Brytanii

13.03.2017 prof. Szymon Kawalla
Muzyka polska w latach 1939 - 1956: okres okupacji niemieckiej i stalinizmu

20.03.2017 prof. Svitlana Shevelova
Wpływy ekonomiczne ZSRS na gospodarkę PRL i krajów ościennych

27.03.2017 dr Joanna Janicka
Przejawy twórczości ludowej w Polsce po II wojnie światowej

03.04.2017 dr Teresa Folga-Naidoo
Bohaterowie naszych czasów: Wojciech Kwaśniak - żołnierz patriota, "dziadek lwowiak"

08.04.2017 (sobota) KONFERENCJA KWIETNIOWA

10 - 19 kwietnia 2017: przerwa wielkanocna

24.04.2017 mgr Mirosław Szcześniak
Prawda o latach okrucieństwa i barbarzyństwa faszystowskiego pokazana w "Medalionach" Zofii Nałkowskiej

01.05.2017 Bank Holiday - nie ma wykładu

08.05.2017 dr Joanna Janicka
Powstanie i działalność Cepelii - Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego

15.05.2017 dr Teresa Folga-Naidoo
Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów ratujących Żydów w czasie II wojny światowej

22.05.2017 ks. dr Władysław Wyszowadzki
Ks. Prof. Jerzy Mirewicz - "prorok emigracji polskiej"

29.05.2017 Bank Holiday - nie ma wykładu

05.06.2017 mgr Mirosław Szcześniak
Obraz dominacji totalitaryzmu na podstawie opowiadań Tadeusza Borowskiego

12.06.2017 mgr Agata Błaszczyk-Sawyer
Znaczenie edukacji w procesach integracyjnych polskiej społeczności na obczyźnie po II wojnie światowej - polskie szkoły średnie w Wielkiej Brytanii. Cz. II.


Semestr I - zimowy.


10.10.2016 mgr Wojciech Klas
Rok 1939 i wybuch wojny

17.10.2016 mgr Damian Lawer
Rola Polaków w rozwiązaniu Enigmy. Wizyta w Instytucie im. Józefa Piłsudskiego

24.10.2016 mgr Wojciech Klas
Polacy we Francji 1939-1940

31.10.2016 mgr Agata Błaszczyk
Wkład militarny Polaków w czasie II wojny światowej a sprawa polska na arenie międzynarodowej

07.11.2016 mgr Anna Stefanicka
Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w czasie II wojny światowej

14.11.2016 mgr Mirosław Szcześniak
Od pokolenia Kolumbów do literatury łagrowej. Periodyzacja w literaturze polskiej od 1939 do roku1956

21.11.2016 prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Polska poezja okupacyjna

28.11.2016 dr Joanna Janicka
Sytuacja Żydów w Generalnym Gubernatorstwie

05.12.2016 dr Agnieszka Morriss
Polski serwis BBC podczas II wojny światowej

12.12.2016 dr Joanna Janicka
Majdanek - obóz zagłady w Lublinie


Przerwa świąteczna do 2 stycznia 2017 r.


02.01.2017 Bank Holiday - nie ma wykładu

09.01.2017 dr Teresa Folga-Naidoo
Świetlista Dusza - o życiu Wandy Dynowskiej, ambasadorki wymiany międzykulturalnej polsko-indyjskiej

16.01.2017 dr Magdalena Zegarlińska
"Ludzie ludziom zgotowali ten los". Rzeczywistość obozowa w literaturze i kinie powojennym

23.01.2017 prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Polska poezja okupacyjna - kontynuacja

30.01.2017 mgr Mirosław Szcześniak
Łagrowa rzeczywistość a problemy moralności. Analiza książki Gustawa Herlinga Grudzińskiego "Inny świat"


6 - 19 lutego 2017 r. – przerwa międzysemestralna

SŁOWO OD DZIEKANA


KULTURA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM


W starożytności słowo cultura (uprawa) miało wąskie, techniczne znaczenie i odnosiło się do rolnictwa i uprawy płodów rolnych. W późniejszych czasach pojęcie to rozszerzyło się obejmując swym zasięgiem naturę ludzką, ludzki charakter, zachowanie, itd. Nowożytna kultura obejmuje zjawiska „duchowe” i materialne. W kulturze wyodrębniamy zespół najwyższych intelektualnych, artystycznych i moralnych wartości, tworzących w sumie idealny, ale rzadko w pełni realizowany model człowieka „kulturalnego”. Badamy też całe społeczeństwa i ich charakterystyczny styl życia i zachowania. Szerokim pojęciem kultury posługujemy się, gdy studiujemy zaginione kultury Inków i Majów, kultury Dalekiego Wschodu oraz bliskie nam kultury słowiańskie.

W wieku XXI mamy wiele nowych pojęć i odgałęzień kultury, np. mamy kulturę i subkulturę. W ramach tak ważnych podziałów kultury jak sacrum i profanum dzieją się ostatnio rzeczy najdziwniejsze. Może dawniej nie było lepiej, ale każde pokolenie spotyka się z nowymi, trudnymi problemami, z którymi musi się uporać.

Prof. Alicja Moskalowa

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych


_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________